به یاد مجاهد شهید شهلا عبدی

شهلا عبدی

شهلا عبدی

 

 سرگذشت شهلاى١٧ساله با حكم ابد در سلول انفرادى

دوم دیماه ١٣٦٠ بود كه شهلاى ١٧ساله جاودانه شد.
شهلا عبدى یكى از هواداران مجاهدین در بخش دانش آموزى شهر زنجان بود كه در سال٦٠ دستگیر شد و حدودا بعداز یكماه بلافاصله اعدام شد.
او گاهگاهى دچار تشنج مى شد و در كف زندان مى افتاد.
شهلا دختر زیبارو و مهربانى بود.
شهلا اولین دخترى بود كه سال ٦٠ در زنجان توسط پاسداران وحشى اعدام شد. 
بنابر گفته شاهدان، پاسداران وحشى نه تنها با فتواى امام دجالشان مبنى بر تجاوز به دختران باكره قبل از اعدام به او تجاوز كرده بودند بلكه براى از بین بردن آثار تجاوز ٥٤ عدد گلوله به وى شلیك كرده بودند بطوریكه بدنش شقه شقه شده بود.
این عمل شنیع پاسداران در زنجان، نفرت و كینه از رژیم ددمنش خمینى و پاسدارانش را در آشنایان و نزدیكان او برجاى گذاشت
یكى از زندانیان سیاسى دهه ٦٠ از خاطراتش در مورد شهلا مى گوید: در زیرزمین سپاه پاسداران یك اتاق بزرگ با دیوارهاى سیمانى (سیاه ) بود با یك در آهنى و چند پنجره كوچك كه نور كمى از آن به داخل اتاق مى تابید.
تقریبا ٢٥ نفر بازداشت شده بودیم كه با چشم بند به آنجا انتقال پیدا كردیم.
به هر زندانى دوپتوى سربازى و یك بالش دادند.
فرمانده سپاه یك فرد كثیفى به نام محجوب بود كه با پاسداران كثیفى مثل 
بهروز قربانى، سلمان صنوبری و خلیل نوروزى ، بهمن خاتمى و رحمان محمدى و ...كار مى كرد.
یادم میاد ساعت ١١شب بود كه در سلول باز شد و شهلا رو صدا زدند و گفتند چشمبند بزن برویم.
شهلا با نگرانى پرسید: كجا؟
فرمانده محجوب با تمسخر گفت: بهت حكم ابد در انفرادى دادند.
شهلا كه سنى نداشت باور كرد و در جواب گفت نه من نمیام من نمى توانم تا أبد تنها زندگى كنم.
ولى پاسداران وحشى به زور چشم بند زده و او را با خود بردند.
ساعت ٧ صبح فرداى آن شب تلخ، فرمانده محجوب به سلول آمد و با لبخند كریه گفت: عجب دخترى بود! حیف شد! اعدام شد مواظب خودتون باشید، جوون هستید!
و بدین ترتیب ما فهمیدیم كه شهلاى بیگناه از میان ما پر كشید.
ما دادخواه خون شهلا و شهلاها هستیم همه قاتلان و متجاوزگران باید محاكمه شده و به جزاى اعمالشان برسند
ما نه مى بخشیم و نه فراموش مى كنیم


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد