صفحه اصلى

خبرها و مقالات جنبش دادخواهی

به یاد شهیدان راه آزادی

به یاد مجاهد شهید ابوالفضل مولایی

زندگینامه مجاهد شهید ابوالفضل مولایی ابوالفضل در سال 1338 در زنجان متولد شد و از دوران نوجوانی بخاطر آشنایی مادرش ( مادر مجاهد فاطمه عباسی) با ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید منصور صباغی خامنه

ادامه

به یاد مجاهد شهید محمد مهدی عبدی مجاوری

ادامه

به یاد مجاهد شهید رامین‌ قاسمی

زندگینامه مجاهد شهید رامین قاسمی مجاهد شهید رامین قاسمی در سال 1341در رشت بدنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی را در این شهر گذراند. ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید محمدرضا نیک فر

زندگینامه مجاهد شهید محمدرضا نیکفر مجاهد شهید محمدرضا نیکفر دریکی از روستاهای گیلان به‌نام خلیفه محله از توابع شهرستان رودسردر ...
ادامه

به یاد مجاهد سربدار شهید احمد نیک‌فر

زندگی وشهادت مجاهد خلق احمد نیکفر مجاهد شهید احمد نیکفر در سال 1339دریکی از روستاهای گیلان به‌نام خلیفه محله از ...
ادامه

اینجا کسی است پنـهان، چون جان و خوشتر از جان...

زندگینامه مجاهد شهید حسن نیکفر کاندید سازمان در سال 1358در شهرستان لنگرود حسن در روستای خلیفه محله از توابع شهرستان رودسردر یک ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید عبد الجبار شعبانی

ادامه

به یاد مجاهد شهید شهلا عبدی

سرگذشت شهلاى١٧ساله با حكم ابد در سلول انفرادى دوم ديماه ١٣٦٠ بود كه شهلاى ١٧ساله جاودانه شد. شهلا عبدى يكى از هواداران ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید ناهید تهرانی

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10