728 x 90

تو این‌گونه زیبایی

شهید حجت زمانی
شهید حجت زمانی

برای حجت زمانی

 

 

زوبین بال‌هایش

اتمسفر قرون جهل را درید و

شاهراه نگاهش

ستیغ حقیقت ممنوع بود

و مرگ

نه فرجامش

که نیاز لبخند بود

بر لبان شکوه و

غرور ایستادن.

 

مردی که حماسه از پی‌اش دوید

و خورشید

در زهدان خیالش لانه کرد

تا در خسوف شقاوت

نامش

دلیل زندگی باشد.

 

ثقل صبور کلامش

فریاد مداوم «نه!»

تا ابلیس

بر درگاهش مویه کرد

و جلاد

در شکست شلاق

مهمیز گسست.

 

مردی که صخره

بر شانه‌هایش گریست

و عقابان

به تمنای بال‌هایش

بر شاخه‌های حسرت فرود آمدند...

 

ـ تو این‌گونه زیبایی

انسان عصر من!

 

س. ع. نسیم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6caff283-9d49-4cbc-b366-40f3a1d57c22"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات