728 x 90

با یاد مجاهد شهید محمد تدین چهار سوقی

محمد تدین چهارسوقی
محمد تدین چهارسوقی

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
با ارسال تصاویر و زندگینامه شهید، ما را در تکمیل شناسنامه شهیدان یاری رسانید. >>> تلگرام مجاهد: @mojahedin_org