728 x 90

به‌یاد بابا: در چهلمین روز پروازش

محمد سیدی کاشانی(بابا)
محمد سیدی کاشانی(بابا)

مردانی این چنین،کمتر به‌دنیا آمده و یا دیگر به‌دنیا نخواهند آمد!

آخه در دنیای بورژوازی، چه کسی یا کسانی از همه چیز مادی و خانوادگی و داشته‌های فردی و خصوصی و رفاه و زندگی و... خود آگاهانه، آن‌هم نه به‌خاطر منافع و پیشرفت خود، بلکه به‌خاطر آزادی و رفاه دیگر انسانها، می‌گذرد و می‌گذرند و در مقابل دیکتاتور، آن‌هم دیکتاتور مذهبی می‌آیند و می‌ایستند؟

در حالی‌که با توجه به ماهیت دیکتاتوری می‌دانند که در طرف دیگر، درد و رنج و محنت و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام و گسستن از دنیا و زندگی عادی و خانواده و شغل و مقام و وارث و میراث و... در نهایت تبعید و دربدری و مرگ در وادی دیگر غیروطن وجود دارد.

یک هم‌چو کس یا کسانی واقعاً باید که عاشق بوده باشند، عاشق انسان و انسانیت و خواهان آزادی و عدالت اجتماعی و رفاه و تحصیل و بهداشت و... برای همه اقشار جامعه، به‌ دور از وابستگی مردمان به قوم و دین و مذهب و تفکر و عقیده، و بالاتر از همه کدام مسلمان وارسته‌ای، حاضر می‌شود که در این راه پرمخاطره و ریسک‌بردار، از عقاید خود نیز در راه آزادی و سرفرازی ملتش مایه گذاشته و خواهان جدایی دین از دولت شود؟ در حالی که خود در اپوزیسیون اصلی قرار دارد و لذا قاعده عمومی ایجاب می‌کند و یا ایجاب می‌کرد که برای به کرسی نشاندن دین و اعتقادات اسلامی خود فعالیت و مبارزه می‌کرد، در حالی‌که این گوهران بی‌بدیل، کویر ظلم‌زده وطن، به‌خاطر آرمان‌گرایی‌شان، و آوردن آزادی و عدالت برای هموطنانشان، می‌خواهند که هیچ دین و مذهب و عقیده و مرامی بر دیگری مرجح نبوده و ملاکشان بعد از سقوط این رژیم فاسد و جانی ولایت، صلاحیت و تخصص فردی برای کسب کار، استخدام و تحصیل و غیره می‌باشد، و بالاتر از همه این مسائل، برابری زن و مرد را در عرصه‌های مختلف اجتماعی پذیرفته و خود نیز آن‌را سالیان سال است که در مراودات روزمره ساری و جاری ساخته است.

آری چنین انسانی با چنین ویژگی در عصر حاضر فقط در قامت مجاهدین خلق ایران، این عاشقان مردم و آزادیست که تحت رهبری داهیانه مجاهد کبیر خلق مسعود گرامی، رشد و نمو یافته و پرچم آزادگی را نه تنها در منطقه، بلکه در دنیا به اهتزاز در آورده‌اند.

درود بر این عاشقان انسانیت و شرف و آزادگی!

آری در مرگ چنین گوهرانی، تسلیت گفتن به‌گمان من جایز نیست، چرا که وجود و حضور و شیوه سراسر مبارزاتی این عزیزان و حتی مرگشان برای دیگران و ما هواداران ملاک آموزش و در نهایت تسلی و قدرت معنویست!

یاد شریف و نازنینش، جاودانه باد!

ثبت است بر جریده عالم دوام ما!

 

سید از سوئد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/29c59252-9e00-40e4-8eea-36762ee46260"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات