728 x 90

به‌یاد شهیدان قیام ۹۶ از دورود

به‌یاد شهیدان قیام ۹۶ از دورود

حسین رشنو در تاریخ ۹دی ۹۶ در تظاهرات و اعتراضات شهرستان دورود لرستان مورد اصابت تیر مستقیم نیروهای بسیجی قرار گرفت و به‌ شهادت رسید.

احسان خیری ۲۶ساله روز شنبه ۹دی ۹۶ در جریان درگیریهای دورود به‌ شهادت رسید.

حمزه لشنی زند در تاریخ ۹دی ۹۶ در تظاهرات و اعتراضات شهرستان دورود لرستان مورد اصابت تیر مستقیم نیروهای بسیجی قرار گرفت و به‌ شهادت رسید.

محسن ویرایشی در تاریخ ۹دی ۹۶ در تظاهرات و اعتراضات شهرستان دورود لرستان مورد اصابت تیر مستقیم نیروهای بسیجی قرار گرفت و به‌ شهادت رسید.

مهدی کهزادی از جوانان لرستان بود که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در روز ۹دی ۹۶ در دورود به‌ شهادت رسید.

محمد چوباک ۲۹ساله در تاریخ ۹دی ۹۶ در تظاهرات و اعتراضات شهرستان دورود لرستان مورد اصابت تیر مستقیم نیروهای بسیجی قرار گرفت و به‌ شهادت رسید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات