728 x 90

درگیریهای پراکنده در کازرون

به آتش کشیدن کیوسک نیروهای سرکوبگر توسط مردم کازرون 27 اردیبهشت
به آتش کشیدن کیوسک نیروهای سرکوبگر توسط مردم کازرون 27 اردیبهشت

بنا‌به گزارشهای دریافتی مزدوران رژیم آخوندی در وحشت از ادامه خیزش مردم کازرون و پیوستن مردم سایر شهرها به آنها تمامی راهها به سمت کازرون را بسته‌اند. جمعی از جوانان شیراز به سمت کازرون حرکت کردند که عوامل رژیم مانع ورود آنها به شهر کازرون شدند. در وحشت از خیزش مردم و انتشار اخبار آن؛ ماشینهای مزدوران سرکوبگر رژیم در سطح شهر گشت می‌دهند و روی موبایلها پارازیت می‌اندازد.آنها در سطح شهر؛ هر کسی را که فیلم بگیرد دستگیر می‌کنند و با مختل شدن ارتباطات توسط رژیم؛ تماسها به سختی برقرار می‌شود. در مقابله با عوامل سرکوب رژیم؛ مردم دوربینهایی را که در سطح شهر هست، شکستند تا شناسایی نشوند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات