728 x 90

هشدار اعضای مجلس ارتجاع به عواقب وخیم بحران آب، وضعیت کشاورزان و فساد حکومتی

بحران آب در ایران - عکس از آرشیو
بحران آب در ایران - عکس از آرشیو

در جلسه روز دوشنبه ۳۱تیر۹۸ مجلس رژیم، اعضای مجلس ارتجاع ضمن اعتراف به بحرانهایی نظیر بحران آب، وضعیت وخیم کشاورزان و اعتراف به فساد حکومتی، نسبت به عواقب آن برای رژیم آخوندی هشدار دادند.

 

هدایت خاتمی، مجلس ارتجاع ۳۱تیر ۹۸:

منطقه ما در بحران بی‌آبی به‌سر می‌برد رودخانه کارون ۲۰۰کیلومتر در وسط بخش‌ها و روستاهای ما می‌گذرد ولی نه آب شرب داریم و نه کشاورزی اگر آب کارون را به مناطق ما نرسانید مافیای آب مسئول تنش با برادران دیگه مان خواهند بود پدران و مادران هم توان اداره زندگی خود را ندارند کارتن خوابی کوله بری فقر افسردگی بیداد می‌کند جامعه به دو قشر فقیر و ثروتمند تبدیل شده در تهران و بعضی از شهرستانهای دیگر با حقوق ماهیانه کمتر از ۷یا هشت میلیون تومان نمی‌توان زندگی آبرومندانه‌ ای داشت

 

حمزه امینی، مجلس ارتجاع ۳۱تیر ۹۸:

هنوز اکثر روستاهای شهرستانهای هشترود و چارویماق راه ندارند چه رسد که به راه آسفالت و راه شن ریزی شده روستاهایی داریم که هنوز هم که هنوز است راه خاکی هم ندارند در فصل‌های تابستان که اکثر روستاهای شهرستانهای هشترود ۴۶۶روستا فوقش ۷۰روستایش مشکل آب ندارد بقیه اینها همه‌شان با مشکل آب مواجه هستند...

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات