728 x 90

به یاد مجاهد شهید راشد معدومی

به یاد مجاهد شهید راشد معدومی
به یاد مجاهد شهید راشد معدومی

محل تولد: کرمانشاه
شغل: راننده
سن: 30
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

راشد معدومی ۱۱۲۵ تاریخ تولد: ۱۳۳۷ محل تولد: کرمانشاه تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: ۱۰سال راشد معدومی از خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی و از چهره‌های محبوب مردم کرمانشاه بود. قبل از او برادرش زاهد در زیر شکنجه‌های وحشیانهٌ دژخیمان خمینی به‌شهادت رسیده بود. پدرش نیز که از فرهنگیان معروف کرمانشاه بود پس از شنیدن خبر دستگیری فرزندانش سکته کرده و فوت نمود. راشد از سال۵۸ فعالیت میلیشیایی خود را با سازمان آغاز کرد. پس از ۳۰خرداد۶۰ تا سال۶۳ در هسته‌های مقاومت فعالیت می‌کرد. پس از آن عازم منطقه شد. در منطقه مسئولیتهای مختلفی در بخش نظامی سازمان به‌عهده داشت. او همیشه سخت‌ترین شرایط را برای خودش می‌خواست و پیشقدم و داوطلب مشکلترین کارها بود. خیلی خونگرم، صمیمی و صبور بود. در جریان عملیات فروغ جاویدان قهرمانانه جنگید. از جمله رزم‌آوران یکی از یکانهای پیشقراول در عملیات بود که پیشاپیش ستون ارتش آزادیبخش راه باز می‌کردند. پس از نبردی دلاورانه در بالای یکی از قله‌های تنگهٌ چهارزبر هدف رگبار دژخیمان خمینی قرار گرفت و به‌شهادت رسید. مجاهد شهید راشد معدومی با نثار خون خود در بالابلندترین قلهٌ حماسهٌ تاریخ میهنمان جای گرفت. تاریخ تولد: ۱۳۳۷ محل تولد: کرمانشاه تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: ۱۰سال راشد معدومی از خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی و از چهره‌های محبوب مردم کرمانشاه بود. قبل از او برادرش زاهد در زیر شکنجه‌های وحشیانهٌ دژخیمان خمینی به‌شهادت رسیده بود. پدرش نیز که از فرهنگیان معروف کرمانشاه بود پس از شنیدن خبر دستگیری فرزندانش سکته کرده و فوت نمود. راشد از سال۵۸ فعالیت میلیشیایی خود را با سازمان آغاز کرد. پس از ۳۰خرداد۶۰ تا سال۶۳ در هسته‌های مقاومت فعالیت می‌کرد. پس از آن عازم منطقه شد. در منطقه مسئولیتهای مختلفی در بخش نظامی سازمان به‌عهده داشت. او همیشه سخت‌ترین شرایط را برای خودش می‌خواست و پیشقدم و داوطلب مشکلترین کارها بود. خیلی خونگرم، صمیمی و صبور بود. در جریان عملیات فروغ جاویدان قهرمانانه جنگید. از جمله رزم‌آوران یکی از یکانهای پیشقراول در عملیات بود که پیشاپیش ستون ارتش آزادیبخش راه باز می‌کردند. پس از نبردی دلاورانه در بالای یکی از قله‌های تنگهٌ چهارزبر هدف رگبار دژخیمان خمینی قرار گرفت و به‌شهادت رسید. مجاهد شهید راشد معدومی با نثار خون خود در بالابلندترین قلهٌ حماسهٌ تاریخ میهنمان جای گرفت.