728 x 90

با یاد مجاهد شهید فضیلت آل خمیس

با یاد مجاهد شهید فضیلت آل خمیس
با یاد مجاهد شهید فضیلت آل خمیس

محل تولد: آبادان
شغل: -
سن: 29
تحصیلات: متوسطه
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 4-5-1367
محل زندان: -

با یاد مجاهد شهید فضیلت آل خمیس شهید جاودانه‌فروغ آزادی

فضیلت آل خمیس در یک خانواده کارگری به دنیا آمد. از همان کودکی مادرش را از دست داد و خواهرش سرپرستی او را به عهده گرفت.

فضیلت از ابتدای سال ۵۸ با سازمان آشنا شد و به فعالیت پرداخت. او مدتی اصفهان بود و در سال ۱۳۶۱ از ایران خارج شد و پس از مدتی که به سازمان وصل بود به منطقه اعزام گردید.

فضیلت آل خمیس در منطقه مسئولیتهای مختلفی از جمله در پشتیبانی به عهده داشت و سرانجام در عملیات فروغ جاویدان شرکت نمود.

یکی از همرزمانش می‌نویسد:

«فضیلت را روز پنجشنبه ششم مرداد ۶۷در حالی که زخمی بودم دیدم که با تعداد دیگری از بچه‌ها، موقع خروج از اسلام‌آباد حوالی عصر بود که هدف تیراندازی مزدوران رژیم قرار گرفت. در این درگیری فضیلت به‌شهادت رسید و به جاودانه فروغهای آزادی پیوست»