728 x 90

به یاد قهرمان سر به دار ستار منصوری

پرنده آزادی
پرنده آزادی

محل تولد: اهر
شغل: معلم
سن: 34
تحصیلات: ديپلم
محل شهادت: تبریز
تاریخ شهادت: 1-6-1367
محل زندان: -

ستار معلم روستا بود و در خانوادهٌ بسیار بی‌بضاعتی به دنیا آمد . هنگام دستگیری سرپرستی مادر پیرش را به عهده داشت. از این نظر بسیار به او فشار آوردند که تسلیم شود . اما او با روحیه‌یی بسیار انقلابی با مشکلات برخورد می‌کرد. مزدوران او را به بند۶ زندان که محل زندانیان عادی بود تبعید کردند. رفتار ستار در آن جا به اندازه‌یی بر روی آنان مؤثر بود که زندانیان عادی چند هزار تومان جمع کردند و یک شب زیر بالش ستار گذاشتند تا به سازمان برساند.