728 x 90

به یاد مجاهد شهید توکل منصوری جوزنی

به یاد مجاهد شهید توکل منصوری جوزنی
به یاد مجاهد شهید توکل منصوری جوزنی

محل تولد: ملاير
شغل: عکاس يا فيلمبردار
سن: 22
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

توکل منصوری‌جوزنی ۱۱۵۹ تاریخ تولد: ۱۳۴۵ محل تولد: ملایر تحصیلات: دیپلم توکل منصوری‌جوزنی، در سال۵۸ با مجاهدین آشنا شد و در چارچوب انجمن دانش‌آموزان مدرسه در ملایر به فعالیت پرداخت. اطرافیانش از هواداران مجاهدین بودند و خود نیز مدتی مسئول یکی از کتابخانه‌های مربوط به هواداران مجاهدین در همان شهر بود. پس از فاز نظامی ارتباطش با سازمان قطع شد. در پاییز سال۶۵، در بحبوحهٌ جنگ ضدمیهنی ایران و عراق، برخلاف میلش به جبهه‌های جنگ در منطقهٌ عین‌خوش اعزام شد. در روز ۲آذر۶۶ ارتش آزادیبخش به پایگاه رژیم در عین‌خوش‌ـ‌ ابوغریب تهاجم کرد. در جریان این عملیات، توکل که از این پیشامد بسیار خوشحال شده بود، خود را به رزمندگان ارتش آزادیبخش تسلیم کرد و به پشت‌جبهه منتقل شد. در فرصت بعدی ضمن معرفی خودش به‌عنوان هوادار قدیمی مجاهدین در ملایر، مشتاقانه خواستار پیوستن مجدد به صفوف مجاهدین و پوشیدن لباس رزم ارتش آزادی شد. این‌بار در کسوت یک رزمندهٌ ارتش آزادیبخش، در پشتیبانی عملیات آفتاب به‌صورت فعال شرکت کرد. در عملیات چلچراغ وارد میدان نبرد شد و با جسارت و ‌دلاوری جنگید. مجاهد خلق توکل منصوری سرانجام در عملیات فروغ جاویدان قهرمانانه با مزدوران دشمن ضدبشری جنگید و در اوج شرف و افتخار به‌شهادت رسید. او خون پاکش را گواه سوگندش بر پیمودن راه انقلاب تا آخرین نفس ساخت. تاریخ تولد: ۱۳۴۵ محل تولد: ملایر تحصیلات: دیپلم توکل منصوری‌جوزنی، در سال۵۸ با مجاهدین آشنا شد و در چارچوب انجمن دانش‌آموزان مدرسه در ملایر به فعالیت پرداخت. اطرافیانش از هواداران مجاهدین بودند و خود نیز مدتی مسئول یکی از کتابخانه‌های مربوط به هواداران مجاهدین در همان شهر بود. پس از فاز نظامی ارتباطش با سازمان قطع شد. در پاییز سال۶۵، در بحبوحهٌ جنگ ضدمیهنی ایران و عراق، برخلاف میلش به جبهه‌های جنگ در منطقهٌ عین‌خوش اعزام شد. در روز ۲آذر۶۶ ارتش آزادیبخش به پایگاه رژیم در عین‌خوش‌ـ‌ ابوغریب تهاجم کرد. در جریان این عملیات، توکل که از این پیشامد بسیار خوشحال شده بود، خود را به رزمندگان ارتش آزادیبخش تسلیم کرد و به پشت‌جبهه منتقل شد. در فرصت بعدی ضمن معرفی خودش به‌عنوان هوادار قدیمی مجاهدین در ملایر، مشتاقانه خواستار پیوستن مجدد به صفوف مجاهدین و پوشیدن لباس رزم ارتش آزادی شد. این‌بار در کسوت یک رزمندهٌ ارتش آزادیبخش، در پشتیبانی عملیات آفتاب به‌صورت فعال شرکت کرد. در عملیات چلچراغ وارد میدان نبرد شد و با جسارت و ‌دلاوری جنگید. مجاهد خلق توکل منصوری سرانجام در عملیات فروغ جاویدان قهرمانانه با مزدوران دشمن ضدبشری جنگید و در اوج شرف و افتخار به‌شهادت رسید. او خون پاکش را گواه سوگندش بر پیمودن راه انقلاب تا آخرین نفس ساخت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات