728 x 90

یاد مجاهد شهید خدیجه مسیح گرامی باد

یاد مجاهد شهید خدیجه مسیح گرامی باد
یاد مجاهد شهید خدیجه مسیح گرامی باد

محل تولد: تهران
شغل: ديپلم
سن: 18
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 12-2-1361
محل زندان: -

تنها در برابر خیل پاسداران
روز 12اردیبهشت پایگاه دیگری از مجاهدین در نارمک تهران مورد حمله قرار گرفت. در این پایگاه تنها یک شیرزن مجاهد، خدیجه مسیح (مصباح) حضور داشت که یک‌تنه با آتش مسلسل خود به‌حملات گرگهای هار خمینی که از چندسو هجوم آورده بودند، پاسخ می‌گفت. این شیرزن قهرمان مجاهد در آن روز آن‌چنان دلیر و بی‌باک جنگید و چنان با آتش مسلسل خود به‌حملات پاسداران ارتجاع پاسخ گفت که پاسداران فکر می‌کردند با تعداد زیادی از مجاهدین سروکار دارند، بنابراین هر‌لحظه نیروهای تازه‌تری را برای حمله و هجوم بسیج کردند. اما هنگامی که در پایان نبرد تنها یک جسم بی‌جان، پیکر سوراخ‌سوراخ و خونین خدیجه را از پایگاه خارج کردند؛ حقیقت روشن شد و جلادان خمینی زبونانه سعی کردند هرچه زودتر پیکر بی‌جان خدیجه را از‌برابر چشمان حیرت‌زده مردم دور کنند تا شاید بر‌رسواییها و ددمنشیهای خود پرده بیفکنند.