728 x 90

به یاد مجاهد شهید زهرا علی اکبرآقادخت

به یاد مجاهد شهید زهرا علی اکبرآقادخت
به یاد مجاهد شهید زهرا علی اکبرآقادخت

محل تولد: گرگان
شغل: ديپلم
سن: 28
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

زهرا علی‌اکبرآقادخت ۰۸۴۵ تاریخ تولد‌: ۱۳۳۹ محل تولد‌: گرگان تحصیلات‌: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی‌: ۱۱سال «…‌فعالیت سیاسی من ــ زهرا علی‌اکبر آقادخت ـ از سال۵۶ آغاز شد. در خرداد۵۸ ارتباط مستقیم خودم را با سازمان برقرار کردم. بهمن۶۱ به منطقه آمدم. مدتی مسئولیت پشتیبانی مقرهای مختلف ر ا داشتم». پس از تشکیل ارتش آزادیبخش زهرا در تقاضانامهٌ پرشوری خواستار شد تا در یکانهای رزمی و در صفوف مقدم نبرد سازماندهی شود. در جریان عملیات کبیر فروغ جاویدان، او فرماندهی یک دسته ادوات را به‌عهده داشت. آتشی بی‌امان بر سر و روی خصم فروریخت و سرانجام در اوج قهرمانی و افتخار به‌سوی رفیق اعلی پرکشید. و در شمار جاودانه‌فروغهای آزادی جای گرفت. «…‌من به‌خاطر آرمان توحیدی که تبلور آن را در سازمان خونبار مجاهدین یافتم، بدان پیوستم. شناخت سازمان و راه و هدفهای آن بعد از انقلاب۵۷ بیشتر برایم روشن شد و از آن پس تا حال تا آن‌جا که در توانم بوده از هیچ کوششی در جهت تحقق آرمانهای خدایی و خلقی آن فروگذار نکردم. مبارزهٌ من ابتدا از مبارزه با رژیم شاه آغاز شد و سپس در مبارزه با رژیم خونخوار خمینی ادامه یافت، رژیمی که در این مدت برای ماندن بر سر قدرت از هیچ‌گونه جنایتی دریغ نکرد… ولی هیهات که خمینی این پیرکفتار خون‌آشام این نسل مقاومت را خوب نشناخته. نسلی که هرگونه وابستگی را کنار زده و برای به وجودآوردن نظام توحیدی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد…». وصیت‌نامه ‌ـ‌ ۲۹مرداد۶۲