728 x 90

به یاد مجاهد شهید امیر مهری

به یاد مجاهد شهید امیر مهری
به یاد مجاهد شهید امیر مهری

محل تولد: همدان
شغل: ديپلم
سن: 28
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

امیر مهری ۱۱۸۱ تاریخ تولد: ۱۳۳۹ محل تولد: همدان تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی:۱۰سال امیر مهری، در خانواده‌یی کارگری در همدان به‌دنیا آمد. در تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه دیکتاتوری شاه در شهر همدان فعالانه شرکت داشت. در تسخیر ارگانهای سرکوب رژیم شاه و مصادرهٌ انبار تسلیحات ساواک مرکزی نقش برجسته‌یی ایفا کرد. فعالیت حرفه‌یی خود را با مجاهدین در سال۵۸ در انجمن دانش‌آموزان مسلمان شهر همدان شروع کرد. ابتدا در توزیع نشریه‌های سازمان و پخش اطلاعیه‌ها فعال بود. سپس مسئولیت تعاونیهای شهر به‌عهدهٌ وی گذاشته شد. در تظاهرات سی خرداد سال۶۰ شرکت کرد و مسئولیت پخش اعلامیه در سراسر راهپیمایی را به‌عهده داشت. سپس در تیمهای مقابله با مزدوران و فالانژ‌ها شرکت فعال داشت. پس از شروع مقاومت مسلحانهٌ انقلابی مسئولیتش تهیه و آماده‌سازی سلاح و مهمات برای واحدهای عملیاتی بود. هنگام اجرای یک قرار دستگیر شد و به زندان افتاد. به همراه ۶تن دیگر از همرزمانش طی یک طرح دقیق و حساب‌شده قهرمانانه از زندان گریخت. سپس به منطقه رفت و خود را به رزمندگان مجاهد در جنوب کردستان رساند. با گذراندن آموزشهای رزمی در چندین رشته عملیات موفقیت‌آمیز شرکت کرد. با تشکیل ارتش آزادیبخش وارد یکانهای رزمی شد و دوران جدیدی در مبارزه با رژیم خمینی به رویش گشوده شد. سرانجام در عملیات کبیر فروغ جاویدان با شوری صدچندان وارد نبرد شد و روز چهارشنبه، سومین روز عملیات، در نبردهای اسلام‌آباد در تپه‌های کارخانهٌ قند به‌شهادت رسید و جاودانه گردید. تاریخ تولد: ۱۳۳۹ محل تولد: همدان تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی:۱۰سال امیر مهری، در خانواده‌یی کارگری در همدان به‌دنیا آمد. در تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه دیکتاتوری شاه در شهر همدان فعالانه شرکت داشت. در تسخیر ارگانهای سرکوب رژیم شاه و مصادرهٌ انبار تسلیحات ساواک مرکزی نقش برجسته‌یی ایفا کرد. فعالیت حرفه‌یی خود را با مجاهدین در سال۵۸ در انجمن دانش‌آموزان مسلمان شهر همدان شروع کرد. ابتدا در توزیع نشریه‌های سازمان و پخش اطلاعیه‌ها فعال بود. سپس مسئولیت تعاونیهای شهر به‌عهدهٌ وی گذاشته شد. در تظاهرات سی خرداد سال۶۰ شرکت کرد و مسئولیت پخش اعلامیه در سراسر راهپیمایی را به‌عهده داشت. سپس در تیمهای مقابله با مزدوران و فالانژ‌ها شرکت فعال داشت. پس از شروع مقاومت مسلحانهٌ انقلابی مسئولیتش تهیه و آماده‌سازی سلاح و مهمات برای واحدهای عملیاتی بود. هنگام اجرای یک قرار دستگیر شد و به زندان افتاد. به همراه ۶تن دیگر از همرزمانش طی یک طرح دقیق و حساب‌شده قهرمانانه از زندان گریخت. سپس به منطقه رفت و خود را به رزمندگان مجاهد در جنوب کردستان رساند. با گذراندن آموزشهای رزمی در چندین رشته عملیات موفقیت‌آمیز شرکت کرد. با تشکیل ارتش آزادیبخش وارد یکانهای رزمی شد و دوران جدیدی در مبارزه با رژیم خمینی به رویش گشوده شد. سرانجام در عملیات کبیر فروغ جاویدان با شوری صدچندان وارد نبرد شد و روز چهارشنبه، سومین روز عملیات، در نبردهای اسلام‌آباد در تپه‌های کارخانهٌ قند به‌شهادت رسید و جاودانه گردید.