728 x 90

با یاد مجاهد شهید سوسن میرزائی (آق بابا)

سوسن میرزایی
سوسن میرزایی

محل تولد: تهران
شغل: دبير رشته تربيت معلم
سن: 25
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 11-2-1361
محل زندان: -

مجاهد شهید سوسن میرزایی در سال۱۳۳۶در یکی از محله‌های جنوب شهر تهران به دنیا آمد. از همان سالهای کودکی با از دست دادن پدرش دوران سختیها برای او آغاز شد. اما ذهن فعال و جستجوگر سوسن او را در‌ برابر ستم و تبعیضی که در جامعه می‌دید، آرام نمی‌گذاشت. همین کنکاشها بود که او را به‌سرعت از دوران دبیرستان با مجاهدین و زندگینامهٌ شهیدان مجاهد آشنا کرد. در سال۵۶که گروهی از مجاهدین از زندانهای شاه آزاد شدند، سوسن به‌دیدار آنها شتافت و توانست از همان‌جا ارتباط خود را با سازمان برقرار کند. تا پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی، سوسن فعالانه در تکثیر جزوه‌ها و تحلیلها و آموزشهای سازمان و انتقال آن به دیگران فعال بود. پس‌از پیروزی قیام بهمن‌۵۷، سوسن در ستاد مرکزی مجاهدین، در نهاد دانش‌آموزی سازمان، مسئولیت آموزش و سازماندهی  نیروهای هوادار مدارس تهران را به‌عهده گرفت. در سال‌۵۹به بخش کارگری منتقل شد و از اعضای تحریریه در نشریهٌ بازوی‌انقلاب بود. با آغاز مبارزه مسلحانه انقلابی پس‌از ۳۰‌خرداد۶۰، ابتدا مسئولیت انجمنهای خواهران جنوب تهران را برعهده داشت و سپس به یکی از پایگاههای مرکزی سازمان در تهران منتقل شد. در فاصلهٌ ۳۰‌خرداد۶۰تا شهادتش در ۱۲اردیبهشت۶۱، سوسن ۳‌بار در درگیریهای گوناگون از چنگ دشمن گریخت و در هر‌سه‌مورد قدرت تصمیم‌گیری، جسارت انقلابی، اعتماد به‌نفس و ارزیابی صحیحش از موقعیت دشمن عامل موفقیت او بود. دژخیمان خمینی در دادستانی ضدانقلاب تا چند‌ روز پس‌از آخرین فرار او به‌خودشان می‌پیچیدند و بر‌سر‌هم فریاد می‌کشیدند و تا یک‌ هفته بعد واحدهایشان را به‌خیابانها می‌فرستادند تا زنی را پیدا کنند که «پالتو سیاه پوشیده، مسلح است و یک‌بچه‌ همراه اوست». حماسه ۱۲‌اردیبهشت آخرین آزمایشی بود که سوسن قهرمان با سرفرازی پشت‌سر گذاشت. در‌پی شهادتش، فرزند خردسال او نیز به اسارت دشمن درآمد.

قهـــرمـــان شــهیـــد سوسن میرزایی، بیش‌از هرچیز با اراده استوار و عزم خلل‌ناپذیرش در برداشـــتن مـــوانع و مشکلاتی که در زندگی پرتلاطم خود با آنها مواجـــه شـــد، شــناخته می‌شـود. ســوســن با برخورداری از صداقت و درک انقلابی موانع را کنار می‌زد و به همین دلیل نامش به‌عنوان یکی از بـــرجســته‌تـــریـــن خواهران مجاهد در کارنامه پرافتخار زنان مجاهد خلق نقش بسته است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات