728 x 90

به یاد مجاهد شهید رضا محقق زاده

به یاد مجاهد شهید رضا محقق زاده
به یاد مجاهد شهید رضا محقق زاده

محل تولد: آبادان
شغل: ديپلم
سن: 20
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

رضا محقق‌زاده ۱۰۶۵ تاریخ تولد: ۱۳۴۷ محل تولد: آبادان تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: ۲سال رضا محقق‌زاده در یک ملأ هوادار مجاهدین در آبادان بزرگ شد. صدای مجاهد را گوش می‌داد و با این‌که سنش کم بود، به‌طور دائم در فکر رفتن به منطقه بود. سال۶۵ به قصد تحصیل در سوئد از ایران خارج شد اما در پاکستان و هندوستان با انجمن هواداران مجاهدین ارتباط برقرار کرد و شروع به فعالیت نمود. از همان‌جا نیز تقاضای رفتن به منطقه را کرد و در مرداد سال۶۶ به ارتش آزادیبخش پیوست و در گردانهای رزمی شروع به فعالیت کرد. صفا و صمیمیت خاصی داشت و مورد علاقهٌ رزمندگان بود. در چندین رشته عملیات از‌جمله عملیات آفتاب و چلچراغ شرکت داشت. اوج رزم‌آوری او در فروغ جاویدان بود که به‌قول همرزمانش مثل شیر بر دشمن می‌تاخت و یکپارچه آتش علیه مزدوران خمینی بود و در درگیریهای مختلف شماری از آنان را به‌هلاکت رساند. در بحبوحهٌ یکی از نبردها، رضای قهرمان به‌شهادت رسید و به کاروان جاودانه‌فروغهای آزادی پیوست. «… باشد که خون ما جرعهٌ ناچیزی برای آبیاری نهال انقلاب نوین مردم ایران باشد. بعد از آشنایی با ایدئولوژی و آرمانهای مجاهدین برداشت و دیدگاهم نسبت به زندگی عوض شد. در نتیجه ارزشها به مداری عالی‌تر ارتقا یافت. ‌یعنی دیگر شغل و خانواده و… بالاترین ارزشهای من نبودند، بلکه هدفم رهایی خلق درزنجیری است که یک قرن است فدا می‌کند و قربانی می‌دهد… با آتشین درودهای انقلابی، با عشق و افتخار بیکران به رهبری پاکبازمان مسعود و مریم». وصیت‌نامه ‌ـ‌ ۲۶خرداد۶۷ تاریخ تولد: ۱۳۴۷ محل تولد: آبادان تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: ۲سال رضا محقق‌زاده در یک ملأ هوادار مجاهدین در آبادان بزرگ شد. صدای مجاهد را گوش می‌داد و با این‌که سنش کم بود، به‌طور دائم در فکر رفتن به منطقه بود. سال۶۵ به قصد تحصیل در سوئد از ایران خارج شد اما در پاکستان و هندوستان با انجمن هواداران مجاهدین ارتباط برقرار کرد و شروع به فعالیت نمود. از همان‌جا نیز تقاضای رفتن به منطقه را کرد و در مرداد سال۶۶ به ارتش آزادیبخش پیوست و در گردانهای رزمی شروع به فعالیت کرد. صفا و صمیمیت خاصی داشت و مورد علاقهٌ رزمندگان بود. در چندین رشته عملیات از‌جمله عملیات آفتاب و چلچراغ شرکت داشت. اوج رزم‌آوری او در فروغ جاویدان بود که به‌قول همرزمانش مثل شیر بر دشمن می‌تاخت و یکپارچه آتش علیه مزدوران خمینی بود و در درگیریهای مختلف شماری از آنان را به‌هلاکت رساند. در بحبوحهٌ یکی از نبردها، رضای قهرمان به‌شهادت رسید و به کاروان جاودانه‌فروغهای آزادی پیوست. «… باشد که خون ما جرعهٌ ناچیزی برای آبیاری نهال انقلاب نوین مردم ایران باشد. بعد از آشنایی با ایدئولوژی و آرمانهای مجاهدین برداشت و دیدگاهم نسبت به زندگی عوض شد. در نتیجه ارزشها به مداری عالی‌تر ارتقا یافت. ‌یعنی دیگر شغل و خانواده و… بالاترین ارزشهای من نبودند، بلکه هدفم رهایی خلق درزنجیری است که یک قرن است فدا می‌کند و قربانی می‌دهد… با آتشین درودهای انقلابی، با عشق و افتخار بیکران به رهبری پاکبازمان مسعود و مریم». وصیت‌نامه ‌ـ‌ ۲۶خرداد۶۷