728 x 90

به یاد مجاهد شهید صمد منتظری

به یاد مجاهد شهید صمد منتظری
به یاد مجاهد شهید صمد منتظری

محل تولد: -
شغل: --
سن: 21
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

صمد منتظری ۱۱۵۳ تاریخ تولد: ۱۳۴۶ محل تولد: رباط‌کریم ـ شهریار تحصیلات: دیپلم شغل: قهرمان ملی‌پوش وزنه‌برداری سابقهٌ مبارزاتی: ۳سال صمد منتظری قهرمان ملی‌پوش تیم وزنه‌برداری ایران بود که در سال۶۶ به مقاومت پیوست. او در سال۶۴ با مجاهدین آشنا شد و شیفتهٌ آرمان والای توحیدی مجاهدین شد. مقاومت و ایستادگی مجاهدین را در برابر دژخیم جماران می ستود و در آرزوی وصل به سازمان بود. زمانی که برای مسابقات المپیک آسیایی به کره جنوبی رفته بود، از چنگ رژیم گریخت و به مقاومت پیوست. این حرکت شجاعانهٌ او در شرایطی که رژیم به‌شدت ورزشکاران را تحت کنترل داشت، ضربهٌ سختی به رژیم بود. پس از آن در نروژ همکاریش را با انجمن هواداران آغاز کرد. فعالانه در فعالیتهای مالی تلاش می‌کرد. روحیهٌ پهلوانی و جوانمردی داشت و از تختی بسیار یاد می‌کرد. در سال۶۶ بارها تقاضا کرد تا به منطقه اعزام شود، سرانجام عازم منطقه شد. در روزهای قبل از فروغ گویی درحال پرواز بود. به‌نقل از یکی از همرزمانش: «صمد را روز سه‌شنبه ۴مرداد۶۷ دیدم. اصرار عجیبی برای رفتن به خط مقدم نبرد داشت. بالاخره زمان حرکت یکان آنها رسید و او با خوشحالی از ما خداحافظی کرد و همراه با یک کامیون مهمات عازم صحنهٌ فروغ جاویدان شد… ظهر روز پنجشنبه ۶مرداد صمد را به‌طور تصادفی دیدم. با هم بیست دقیقه‌یی صحبت کردیم. با همان شور و حال همیشگیش از صحنه‌های رزم و قهرمانی بچه‌ها می‌گفت. خیلی تحت تأثیر حماسه‌های رزم و مقاومت بچه‌ها بود…». صمد قهرمان در یکی از درگیریها با مزدوران دشمن چند ساعت دلاورانه جنگید و با شهادت در حماسهٌ کبیر فروغ جاویدان، بر بالاترین سکوی افتخار و شرف سرفرازانه ایستاد. تاریخ تولد: ۱۳۴۶ محل تولد: رباط‌کریم ـ شهریار تحصیلات: دیپلم شغل: قهرمان ملی‌پوش وزنه‌برداری سابقهٌ مبارزاتی: ۳سال صمد منتظری قهرمان ملی‌پوش تیم وزنه‌برداری ایران بود که در سال۶۶ به مقاومت پیوست. او در سال۶۴ با مجاهدین آشنا شد و شیفتهٌ آرمان والای توحیدی مجاهدین شد. مقاومت و ایستادگی مجاهدین را در برابر دژخیم جماران می ستود و در آرزوی وصل به سازمان بود. زمانی که برای مسابقات المپیک آسیایی به کره جنوبی رفته بود، از چنگ رژیم گریخت و به مقاومت پیوست. این حرکت شجاعانهٌ او در شرایطی که رژیم به‌شدت ورزشکاران را تحت کنترل داشت، ضربهٌ سختی به رژیم بود. پس از آن در نروژ همکاریش را با انجمن هواداران آغاز کرد. فعالانه در فعالیتهای مالی تلاش می‌کرد. روحیهٌ پهلوانی و جوانمردی داشت و از تختی بسیار یاد می‌کرد. در سال۶۶ بارها تقاضا کرد تا به منطقه اعزام شود، سرانجام عازم منطقه شد. در روزهای قبل از فروغ گویی درحال پرواز بود. به‌نقل از یکی از همرزمانش: «صمد را روز سه‌شنبه ۴مرداد۶۷ دیدم. اصرار عجیبی برای رفتن به خط مقدم نبرد داشت. بالاخره زمان حرکت یکان آنها رسید و او با خوشحالی از ما خداحافظی کرد و همراه با یک کامیون مهمات عازم صحنهٌ فروغ جاویدان شد… ظهر روز پنجشنبه ۶مرداد صمد را به‌طور تصادفی دیدم. با هم بیست دقیقه‌یی صحبت کردیم. با همان شور و حال همیشگیش از صحنه‌های رزم و قهرمانی بچه‌ها می‌گفت. خیلی تحت تأثیر حماسه‌های رزم و مقاومت بچه‌ها بود…». صمد قهرمان در یکی از درگیریها با مزدوران دشمن چند ساعت دلاورانه جنگید و با شهادت در حماسهٌ کبیر فروغ جاویدان، بر بالاترین سکوی افتخار و شرف سرفرازانه ایستاد.