728 x 90

به یاد مجاهد شهید سیدمسلم موسوی اصل

Seyyed Moslem Moussavi Asl
Seyyed Moslem Moussavi Asl

محل تولد: خرمشهر
شغل: ديپلم
سن: 30
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

سیدمسلم موسوی‌اصل 1164 تاریخ تولد: 1337 محل تولد: خرمشهر تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 8سال سیدمسلم موسوی‌اصل، توسط برادر مجاهدش با سازمان مجاهدین آشنا شد. در سال59 فعالیتش را در نهاد دانش‌آموزی اصفهان شروع کرد. ابتدا در بخش تبلیغات انجمن به کار پرداخت. توزیع نشریهٌ مجاهد و پخش اعلامیه‌های سازمان در مناطق مختلف شهر ازجمله فعالیتهایش بود. مسلم تابستان60 همراه با برادرش دستگیر گردید و به زندان برده شد. برادرش مجاهد شهید سیدربانی موسوی در همان ماههای اول اعدام شد. سید‌مسلم پس از آزادی از زندان برای وصل مجدد ارتباط خودش با سازمان تلاش کرد. در سال64 از کشور خارج شد و در ارتباط با سازمان قرار گرفت. پس از چند ماه وارد قرارگاههای ارتش آزادیبخش شد و در یکانهای رزمی سازماندهی گردید. در چند رشته عملیات از‌جمله عملیات بزرگ چلچراغ شرکت کرد. سرانجام روزهای فراموش‌نشدنی آمادگی برای عملیات فروغ رسید. روزهایی که مسلم دیگر خستگی نمی‌شناخت و خود را برای شرکت در این نبرد پرشکوه آماده می‌کرد. در عملیات فروغ جاویدان پس از چند روز رزم و جانفشانی، چهره در خون کشید و به جاودانه‌فروغها پیوست. تاریخ تولد: 1337 محل تولد: خرمشهر تحصیلات: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: 8سال سیدمسلم موسوی‌اصل، توسط برادر مجاهدش با سازمان مجاهدین آشنا شد. در سال59 فعالیتش را در نهاد دانش‌آموزی اصفهان شروع کرد. ابتدا در بخش تبلیغات انجمن به کار پرداخت. توزیع نشریهٌ مجاهد و پخش اعلامیه‌های سازمان در مناطق مختلف شهر ازجمله فعالیتهایش بود. مسلم تابستان60 همراه با برادرش دستگیر گردید و به زندان برده شد. برادرش مجاهد شهید سیدربانی موسوی در همان ماههای اول اعدام شد. سید‌مسلم پس از آزادی از زندان برای وصل مجدد ارتباط خودش با سازمان تلاش کرد. در سال64 از کشور خارج شد و در ارتباط با سازمان قرار گرفت. پس از چند ماه وارد قرارگاههای ارتش آزادیبخش شد و در یکانهای رزمی سازماندهی گردید. در چند رشته عملیات از‌جمله عملیات بزرگ چلچراغ شرکت کرد. سرانجام روزهای فراموش‌نشدنی آمادگی برای عملیات فروغ رسید. روزهایی که مسلم دیگر خستگی نمی‌شناخت و خود را برای شرکت در این نبرد پرشکوه آماده می‌کرد. در عملیات فروغ جاویدان پس از چند روز رزم و جانفشانی، چهره در خون کشید و به جاودانه‌فروغها پیوست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات