728 x 90

به یاد مجاهد شهید محسن نقشی نیا

به یاد مجاهد شهید محسن نقشی نیا
به یاد مجاهد شهید محسن نقشی نیا

محل تولد: پاوه
شغل: شغل آزاد
سن: 32
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

محسن نقشی‌نیا
1231
تاریخ تولد: 1335
محل تولد: پاوه
تحصیلات: ‌دیپلم
سابقهٌ مبارزاتی: 11سال
زندانی سیاسی: 2سال
محسن نقشی‌نیا در سالهای 56 و 57 با مجاهدین آشنا شد. و از سال58 فعالیتش را شروع کرد. محسن با تشکیلات مجاهدین در کرمانشاه در ارتباط بود و برای گرفتن نشریهٌ مجاهد و کتاب از پاوه به کرمانشاه می‌آمد. او هر بار با دستی پر از کمکها و هدایای مردم پاوه برای سازمان به کرمانشاه می‌آمد و با دستی پر از نشریه‌ها و کتابهای سازمان به پاوه برمی‌گشت. پس از 30خرداد60 و شروع مبارزهٌ مسلحانه، به شاخه‌ٌ سنندج وصل شد. در سال61 همراه با تعدادی از هواداران دستگیر شد و دو سال در زندان و زیرشکنجهٌ دژخیمان خمینی بود. در سال64، پس از رهایی از زندان، ارتباط دوباره خود را با سازمان برقرار کرد و به منطقهٌ مرزی اعزام گردید. محسن دلیر به آرمان مجاهدین و رهبری آن ایمان داشت و عشق می‌ورزید. ایمان و عشقی که پشتوانهٌ مسئولیت‌پذیری و مجاهدت مستمر او در صفوف مجاهدین و ارتش آزادی بود.
مجاهد خلق محسن نقشی‌نیا در فروغ جاویدان به‌خاطر تمامی آرمان و عقیده‌اش و به‌خاطر آزادی مردمی که به آنها عشق می‌ورزید، به میدان شتافت. در نبردهای حماسی فروغ جاویدان، بالاترین فراز زندگیش را رقم زد. قهرمانانه جنگید و سرانجام خون پاکش را فدیهٌ راه آزادی مردم ایران و خلق محبوبش کرد.