728 x 90

به یاد مجاهد شهید بهرام نوروزی

Bahram Norouzi
Bahram Norouzi

محل تولد: طوالش
شغل: دانش آموز
سن: 22
تحصیلات: متوسطه
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

بهرام نوروزی 1240 تاریخ تولد: 1345 محل تولد: شاندرمن ـ طوالش تحصیلات: متوسطه سابقهٌ مبارزاتی: 8سال زندانی سیاسی: 2سال بهرام نوروزی پس از سرنگونی رژیم شاه، فعالیتش را در مدرسه با هواداران مجاهدین شروع کرد. در تیرماه60 در ورامین دستگیر شد و مدت 4ماه در زندان بود. پس از رهایی از زندان، هم‌چنان به فعالیتهای تبلیغی‌ـ افشاگرانه‌اش ادامه داد. پاسداران خمینی دوباره او را در سال63 دستگیر کردند. این‌بار دو سال در زندان بود. پس از آزادی از زندان بلافاصله برای وصل ارتباطش با سازمان اقدام کرد و به‌زودی به منطقهٌ مرزی اعزام گردید. «…‌‌از آن‌جایی که اعتقاد آگاهانه به اصول و عملکردهای سازمان داشته و به آن پایبند هستم از سازمان تقاضا می‌نمایم که جهت پیوستنم به ارتش آزادیبخش ملی و اعزام به نوار مرزی اقدام نماید. این در حالی است که حداکثر آمادگی خود را برای حداکثر فداکاری تا مرز پرشکوه شهادت انقلابی اعلام می‌دارم و در آن هیچ شک و تردیدی ندارم…». تقاضانامه ـ 10آبان66 مجاهد خلق بهرام نوروزی در عملیات فروغ جاویدان دلاورانه جنگید. به گفتهٌ همرزمانش با شجاعت و جسارتی بی‌نظیر تا آخرین دقایق درگیری در نزدیکی چهارزبر به رزمندگانی که روی یال با دشمن درگیر بودند، مهمات می‌رساند و درحالی‌که گله‌های پاسدار در حال پیشروی به‌سوی یال بودند، دمی از مسئولیت خود باز نماند. سرانجام در محاصرهٌ پاسداران دشمن قرار گرفت و به چنگ آنان افتاد و در زندان با شکنجه‌های وحشیانه روبه‌رو شد. خبر اعدام مجاهد شهید بهرام نوروزی توسط هم‌زنجیرانش به اطلاع سازمان رسید. تاریخ تولد: 1345 محل تولد: شاندرمن ـ طوالش تحصیلات: متوسطه سابقهٌ مبارزاتی: 8سال زندانی سیاسی: 2سال بهرام نوروزی پس از سرنگونی رژیم شاه، فعالیتش را در مدرسه با هواداران مجاهدین شروع کرد. در تیرماه60 در ورامین دستگیر شد و مدت 4ماه در زندان بود. پس از رهایی از زندان، هم‌چنان به فعالیتهای تبلیغی‌ـ افشاگرانه‌اش ادامه داد. پاسداران خمینی دوباره او را در سال63 دستگیر کردند. این‌بار دو سال در زندان بود. پس از آزادی از زندان بلافاصله برای وصل ارتباطش با سازمان اقدام کرد و به‌زودی به منطقهٌ مرزی اعزام گردید. «…‌‌از آن‌جایی که اعتقاد آگاهانه به اصول و عملکردهای سازمان داشته و به آن پایبند هستم از سازمان تقاضا می‌نمایم که جهت پیوستنم به ارتش آزادیبخش ملی و اعزام به نوار مرزی اقدام نماید. این در حالی است که حداکثر آمادگی خود را برای حداکثر فداکاری تا مرز پرشکوه شهادت انقلابی اعلام می‌دارم و در آن هیچ شک و تردیدی ندارم…». تقاضانامه ـ 10آبان66 مجاهد خلق بهرام نوروزی در عملیات فروغ جاویدان دلاورانه جنگید. به گفتهٌ همرزمانش با شجاعت و جسارتی بی‌نظیر تا آخرین دقایق درگیری در نزدیکی چهارزبر به رزمندگانی که روی یال با دشمن درگیر بودند، مهمات می‌رساند و درحالی‌که گله‌های پاسدار در حال پیشروی به‌سوی یال بودند، دمی از مسئولیت خود باز نماند. سرانجام در محاصرهٌ پاسداران دشمن قرار گرفت و به چنگ آنان افتاد و در زندان با شکنجه‌های وحشیانه روبه‌رو شد. خبر اعدام مجاهد شهید بهرام نوروزی توسط هم‌زنجیرانش به اطلاع سازمان رسید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات