728 x 90

به یاد مجاهدشهید، مادرآراسته قلی‌وند

به یاد مجاهدشهید، مادرآراسته قلی‌وند
به یاد مجاهدشهید، مادرآراسته قلی‌وند

محل تولد: آذربايجان
شغل: خانه دار
سن: 47
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 0-10-1360
محل زندان: -

با عزمی سترک در برابر دژخیم مادرمجاهد آراسته قلی‌وند، زنی زحمتکش، اهل آذربایجان بود که از زمان قیام ضد سلطنتی پابپای فرزندانش در تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی فعالآنه شرکت داشت. پس ازپیروزی قیام ضدسلطنتی، مادر، مواضع انقلابی و افشاگریهای مجاهدین در قبال انحصارطلبی‌ها و سرکوبگری‌های رژیم خمینی را درمیان آشنایان و در محافل عمومی تبلیغ می‌کرد. فرزندان مجاهد مادرآراسته، مجاهد شهید رضا بزرگانفرد، همافرنیروی هوایی ومجاهد شهید صغری بزرگانفرد در نبرد برای آزادی خلق و میهن از سلطه دیکتاتوری مذهبی خمینی ضدبشر به‌شهادت رسیدند، اما شهادت فرزندان مجاهد مادرآراسته، فقط بر استواری وعزم و اراده انقلابی او درمبارزه علیه رژیم خمینی و درراه تحقق آرمان های مجاهدین می‌افزود. یکبار در یکی از ملاقاتهای مادر با فرزندمجاهدش که به‌اسارت دژخیمان درآمده بود، کچویی، رئیس زندان اوین به‌مادر گفته بود، فرزندت محکوم به‌صد سال زندان است، مادر جواب داده بود: ”اگر صد فرزند هم داشتم حاضر بودم در این‌راه بدهم“‌. سرانجام مادرمجاهد آراسته قلی‌وند در جریان حمله پاسداران خمینی به‌پایگاه محل استقرارش، دستگیر شد. لاجوردی سردژخیم خمینی، با ورود مادر آراسته به‌زندان او را به‌زیرشکنجه‌های وحشیانه کشید و سرانجام این مجاهد استوار و مقاوم را به‌جوخه تیرباران سپرد. به‌رغم سن زیاد وشکنجه‌های بسیار، مادر مجاهد آراسته قلی‌وند با سربلندی دربرابر شکنجه‌های وحشیانه ‌و آزار این سرجلاد خمینی ایستادگی کرد و قهرمانانه به‌شهادت ‌رسید.