728 x 90

به یاد مجاهد شهید شهلا عبدی

به یاد مجاهد شهید شهلا عبدی
به یاد مجاهد شهید شهلا عبدی

محل تولد: زنجان
شغل: دانش آموز
سن: 17
تحصیلات: -
محل شهادت: زنجان
تاریخ شهادت: 0-9-1360
محل زندان: -

 

 سرگذشت شهلای١٧ساله با حکم ابد در سلول انفرادی

دوم دیماه ١٣٦٠ بود که شهلای ١٧ساله جاودانه شد.
شهلا عبدی یکی از هواداران مجاهدین در بخش دانش آموزی شهر زنجان بود که در سال٦٠ دستگیر شد و حدودا بعداز یکماه بلافاصله اعدام شد.
او گاهگاهی دچار تشنج می شد و در کف زندان می افتاد.
شهلا دختر زیبارو و مهربانی بود.
شهلا اولین دختری بود که سال ٦٠ در زنجان توسط پاسداران وحشی اعدام شد. 
بنابر گفته شاهدان، پاسداران وحشی نه تنها با فتوای امام دجالشان مبنی بر تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام به او تجاوز کرده بودند بلکه برای از بین بردن آثار تجاوز ٥٤ عدد گلوله به وی شلیک کرده بودند بطوریکه بدنش شقه شقه شده بود.
این عمل شنیع پاسداران در زنجان، نفرت و کینه از رژیم ددمنش خمینی و پاسدارانش را در آشنایان و نزدیکان او برجای گذاشت
یکی از زندانیان سیاسی دهه ٦٠ از خاطراتش در مورد شهلا می گوید: در زیرزمین سپاه پاسداران یک اتاق بزرگ با دیوارهای سیمانی (سیاه ) بود با یک در آهنی و چند پنجره کوچک که نور کمی از آن به داخل اتاق می تابید.
تقریبا ٢٥ نفر بازداشت شده بودیم که با چشم بند به آنجا انتقال پیدا کردیم.
به هر زندانی دوپتوی سربازی و یک بالش دادند.
فرمانده سپاه یک فرد کثیفی به نام محجوب بود که با پاسداران کثیفی مثل 
بهروز قربانی، سلمان صنوبری و خلیل نوروزی ، بهمن خاتمی و رحمان محمدی و ...کار می کرد.
یادم میاد ساعت ١١شب بود که در سلول باز شد و شهلا رو صدا زدند و گفتند چشمبند بزن برویم.
شهلا با نگرانی پرسید: کجا؟
فرمانده محجوب با تمسخر گفت: بهت حکم ابد در انفرادی دادند.
شهلا که سنی نداشت باور کرد و در جواب گفت نه من نمیام من نمی توانم تا أبد تنها زندگی کنم.
ولی پاسداران وحشی به زور چشم بند زده و او را با خود بردند.
ساعت ٧ صبح فردای آن شب تلخ، فرمانده محجوب به سلول آمد و با لبخند کریه گفت: عجب دختری بود! حیف شد! اعدام شد مواظب خودتون باشید، جوون هستید!
و بدین ترتیب ما فهمیدیم که شهلای بیگناه از میان ما پر کشید.
ما دادخواه خون شهلا و شهلاها هستیم همه قاتلان و متجاوزگران باید محاکمه شده و به جزای اعمالشان برسند
ما نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم