728 x 90

با یاد مجاهد شهید محمد آنجفی

مجاهد شهید محمد آنجفی
مجاهد شهید محمد آنجفی

محمد پس از انقلاب ضدسطلنتی فعالیتش را در چارچوب انجمن دانش‌آموزان هوادار مجاهدین شروع کرد. درست یک هفته قبل از سی خرداد سال ۶۰ دستگیر شد و سه سال در زندانهای قرون‌وسطایی خمینی بود. در سال ۶۴ خود را به منطقه مرزی رساند.

یکی از همرزمانش دربارهٔ محمد نوشته است: «... محمد در زندان اراک روحیهٔ بالا و مقاومی داشت. ویژگی او، قاطعیت در مقابل پاسداران و نگهبانان مزدور زندان بود. بعد از آزادی از زندان به‌طور مستمر در پی وصل به سازمان بود. آخرین بار که او را دیدم، شب نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان بود. سراپا آتش و شور بود. با هم راجع به شهیدان زندان اراک و بچه‌هایی که از پیش ما رفتند و هرگز برنگشتند، صحبت کردیم و هر دو قسم خوردیم که در صحنهٔ عملیات انتقام تک‌تک آنها را بگیریم..».

محمد قهرمان با رزم جانانهٔ خود در جریان نبردهای فروغ جاویدان، به همین عهد سرخ خود وفا کرد.

محمد آنجفی در وصیت نامه‌اش چنین نوشته بود:

«با آگاهی و اعتقاد به ایدئولوژی رهائیبخش و توحیدی اسلام انقلابی که همانا سازمان مجاهدین خلق ایران پیشتاز و پرچمدار آن می‌باشد، این راه را انتخاب کرده‌ام. راهی که هر خشت آن با خون پاکترین و رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز میهنمان بنا شده است و اکنون رود خروشان خون این شهیدان هم چون سیلی بنیان‌کن به پیش می‌رود تا بنیان رژیم ضدبشری خمینی را از ریشه برکند. من نیز بنا به وظیفه مقدس و انقلابی خود و با عشق به راهبران عقیدتی‌ام مسعود و مریم عاشقانه و با کینه‌ای عمیق از خمینی ضدبشر در این راه خونین و پرافتخار قدم نهاده‌ام تا در پرتو رهبری ایدئولوژیک سازمان سلاح به دست گیرم و علیه ظلم و ستم و استثمار مبارزه کنم. . ».

وصیت نامه مجاهد شهید محمد آنجفی مرزی جرانی – ۳۰ تیر-۶۶