728 x 90

به یاد قهرمان سر به دار مجاهد شهید رقیه سعادتی

پرنده آزادی
پرنده آزادی

محل تولد: شيراز
شغل: ديپلم
سن: 34
تحصیلات: -
محل شهادت: شیراز
تاریخ شهادت: 7-5-1367
محل زندان: -

زندگینامه مجاهد شهید رقیه سعادتی (منصوره)
مجاهد شهید رقیه سعادتی، متولد سال ۱۳۳۳در شیراز بود که پس از گرفتن دیپلم، به‌عنوان معلم مدارس شیراز مشغول به‌کار شد. او که از سال‌های قبل از انقلاب ضد سلطنتی از طریق برادرش با سازمان آشنا شده بود، بعد از پیروزی انقلاب در سال ۵۷فعالیت خود را در ارتباط با ستاد مجاهدین در شیراز شروع کرد. بعد از ۳۰خرداد، رقیه مورد شناسایی مزدوران قرار گرفت و دستگیر و به زندان شیراز منتقل شد. سپس در زمستان ۶۰او را آزاد کردند ولی مجدداً در زمستان سال ۶۲بدلیل از سر گیری فعالیت، دستگیر و به ۵سال زندان محکوم شد.
در مقطع قتل‌عام سال ۶۷در پایان محکومیت ۵ساله‌اش در آذرماه ۶۷وقتی که او را صدا کردند، تصور بر این بودکه وی را می‌خواهند آزاد کنند. ولی دژخیمان وقتی نتوانستند رقیه را در مقابل آزادی به ندامت و تسلیم وادار کنند، او را در کنار دیگر یارانش به‌شهادت رساندند. بدین ترتیب رقیه به عهد خود با خدا و خلق وفا کرد. اوسومین شهید خانواده سعادتی بود.
پیش از او برادرش، مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی، زندانی سیاسی رژیم شاه و از مسئولان ارزنده مجاهدین که از نخستین ماههای حکومت خمینی به زندان افتاده بود، در مردادماه ۶۰در اوین به‌شهادت رسید و برادر دیگرش مجاهد شهید حسام سعادتی در زمستان سال ۶۲در زندان شیراز تیرباران شد.
یادشان گرامی و خاطرآنها در سینه تاریخ ایران جاودان باد.