728 x 90

با یاد مجاهد شهید ماه مریم صدرالاشرافی

مریم صدرالاشرافی
مریم صدرالاشرافی

محل تولد: مشهد
شغل: دانش آموز
سن: 18
تحصیلات: متوسطه
محل شهادت: مشهد
تاریخ شهادت: 10-3-1361
محل زندان: -

مریم صدرالاشرافی بود که در سن ۱۵ سالگی با سازمان آشنا شد. مریم از سال ۵۸ وارد دفتر مجاهدین در مشهد شد و از آن پس دیگر برای انجام مسئولیت‌های خود در قبال مردم محروم میهن سر از پا نشناخت و با شور و نشاط فراوان در مقابل پاسداران هار نظام ایستادگی کرد. هنوز مردم خیابان‌های دانشگاه ابن سینای مشهد صدای نافذ و جوان مریم را به یاد دارند که با تمام قوا وتوانی که داشت فریاد میزد: «مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق» و یا هنگام کاندیداتوری مسعود رجوی فریاد می‌زد: »مسعود رجوی کاندیدای نسل انقلاب».

خواهرش در بیان خاطراتش از مریم می‌‌گوید: «یکی از روزهای بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ که خمینی درکشتار مجاهدین بیداد می کرد مریم مخفی شده بود. مادرم که به دیدارش رفته بود، به او گفته بود: «ازروزی می‌ترسم که دستگیرت کنند یا خدای ناکرده اعدام شوی». اما مریم با خنده پاسخ داده  بود: اولا زیاد به آنجاها فکرنکن. تازه گیرم اعدام بشم ولی روزی خواهد رسید که تو تلویزیون را بازکنی و ببینی که سرود آزادی را دارند پخش می‌کنند. گیرم که آنروز من نباشم، همسایه‌ها که هستند. مردمی که قراره از آزادی لذت ببرند همه هستند. چیزی که تو به دست خواهی آورد از آن چیزی که ازدست میدی خیلی خیلی بزرگتره…».

شورشی قهرمان با این منطق و با این عشقی که به مبارزه و به آزادی داشت، مادر را قانع کرده و به او نشان داده که عشق وعواطفی که در دل دخترش زبانه می‌کشد از عشق مادرانه او خیلی بزرگتر است.

یکی از همبندی‌های مریم درخاطراتش  نقل میکند که این قهرمان دلاور و پاکباز مجاهد خلق جلادان نظام آخوندی را در زندان به زانو درآورد و آنگاه درسودای آزادی و رهایی میهن و مردم محبوبش در کنار مادر شایسته برطناب دار بوسه زد.

شورشی شجاع، مریم صدرالاشرافی که احساسات لطیف و آرزوهای بلندش را در قالب شعرهایی درستایش سازمان مجاهدین و آرمان‌های آن بیان می‌کرد در یکی از سروده‌هایش به نام «بر دیوار» سروده بود:

بردیوار نوشتم             

«مجاهد»  می فروشم             

بر ورقی نوشتم             

مجاهد می‌خوانم             

و بر قلبم نوشتم

مجاهد را تنها نمی‌گذارم       

مجاهد را حمایت می‌کنم وآن گاه آشکارا به زبان آوردم: راهت را ادامه می‌دهم. راه پاک شهیدانت را.  

یادشان گرامی و راه‌شان پر رهرو باد