728 x 90

با یاد مجاهد شهید علی صالحی اوروزکی

علی صالحی
علی صالحی

محل تولد: مسجد سليمان
شغل:
سن: 27
تحصیلات: متوسطه
محل شهادت: مسجد سلیمان
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

علی صالحی

علی صالحی

علی صالحی

 
علی صالحی از شهیدان سر فرازدرقتل عام ۶۷ 
  مجاهد شهید علی صالحی دانش اموزی از خطه خوزستان و شهر گچساران بود که به شوق وصل به مجاهدین به‌دلیل کنترل تلفن خانه ولو رفتن قرارش او را به همراه چند تن از همرزمانش دستگیر کردند، حین دستگیری علی تلاش کرد که از دست پاسداران فرار کند ولی به پاهایش شلیک وبا همان وضعیت جراحت با خود بردند. علی تا سال ۶۷در زندان مسجدسلیمان به‌سر برد و نهایتاً او را در حالیکه هنوز ۱۸سالش هم تمام نشده بود در قتل‌عامهای سال ۶۷ و در همان زندان وبا پاهای زخمی به همراه سه تن دیگر به جوخه تیرباران سپردند.
او پیش از شهادت در تلاشی ستودنی به‌رغم سن اندکی که داشت در سال ۶۶خواهر بزرگترش را که به تازگی از زندانهای خمینی رهایی یافته بود یاری کرد تا به ارتش ازدی بخش ملی ایران بپیوندد. علی و دیگر یاران مجاهدش با ایستادگی بر کلمه ممنوعه مجاهد خلق بر عهد خود با خدا و خلق وفا کردند. این در حالی بود که پاسدران از آنها خواسته بودند با نفی هویت مجاهدی خویش سر تعظیم در مقابل دژخیم فرود آورند. بعد از آن پاسداران جلاد به مادرش که عاشق علی بود زنگ‌زده و گفته بودند برای ملاقات پسرت میتوانی بیایی!. وقتی مادربرای ملاقات رفته بود با جنازه تیرباران شده جگرگوشه‌اش مواجه می‌شود. می توان وضعیت این مادر را در آن لحظات تا حدی حدس زد که چگونه قلب و روحش شکسته و زخمی شد.
پس از ان هم پدرش با شنیدن خبر اعدام فرزندش سکته وفوت می‌کند. دنائت و وقاحت پاسداران خمینی تا بدان حد بود که از این هم فراتر رفته و پول فشنگهایی که به علی شلیک کرده و او را به‌شهادت رسانده بودند را از مادرخواسته بودند. ننگ و نفرت بر دژخیمان خمینی صفت و ایدئولوژی مرگ آنها.
البته بکارگیری این شقاوتها توسط پاسداران فقط به علی ختم نشد و ما شاهد قتل‌عام ۳۰هزار مجاهد و مبارزی بودیم که به خمینی و هیأت مرگ او یک نه تاریخی گفتند و خود مظلومانه اما قهرمانانه به‌شهادت رسیدند و تا به ابدنام مجاهد و عهد و پیمانهایی که این نسل بیقرار آزادی، در پی آن بود را در تاریخ ایران به ثبت دادند. نسل خجسته مسعود که با فدای حداکثر و بذل بی چشمداشت همه چیز خود در مقابل خدا و خلق و تاریخ، خمینی و تبار خبیث او را به‌عنوان پلیدترین و سیاهترین دیکتاتوری تاریخ معاصر به ثبت رساندند.
جسد علی نازنین را در گورستان انگلیسی ها در دروازه ورودی مسجد سلیمان دفن کردند. غافل از آن که نام و یاد او در قلب مردم مسجدسلیمان و ضمیر تک به تک ما تا به ابد جاودان خواهد ماند. و بارها وبارها مزار او ویارانش را ازبین بردند و الآن هم فقط تله خاکی از آن باقی مانده است. درود بر تو و بقیه یاران شهیدمان که راهگشایان ایران آزاد فردا هستید. درود بر شمایان که با نثار همه چیز خود آن هم در عنفوان جوانی، نوید پیروزی را برای خلق اسیر و در زنجیرمان بشارت می‌دهید سبز و رویان باد خاکی که تو و دیگر یاران شهیدمان در آن خفته اید ایران ما آزاد و آباد خواهد شد و ما پیروز می‌شویم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

با یاد مجاهد شهید علی صالحی اوروزکی