728 x 90

با یاد مجاهد شهید پرویز (محسن) سلیمی

پرویز سلیمی
پرویز سلیمی

محل تولد: محلات
شغل: فوق ليسانس
سن: 33
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

 
خاطره
پرویز سلیمی
«ایمان دارم تا زمانی که مسعود هست، انقلاب ما نه تنها به‌بیراهه کشانده نمی‌شود، بلکه همیشه راه تکامل و پیشرفت را خواهد پیمود».
مجاهد شهید پرویز سلیمی، متولد محلات، ۳۳ساله و فوق لیسانس بود. یکی از همبندان او در گزارشی پیرامون وضعیت پرویز در زندان نوشته‌است: «پرویز از کادرهای فعال و پرجنب و جوش مجاهد در بندهای اوین، گوهردشت و قزلحصار بود. جلادان زندان نسبت به‌او خیلی حساس بودند و او را به‌عنوان یکی از خط‌دهندگان به‌سایر زندانیان می‌شناختند. در سال ۶۴در زندان قزلحصار یکبار با او در رابطه با مسائل انقلاب ایدئولوژیک صحبت می‌کردم.
با این که در زمان شروع انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین در زندان بود اما درک روشنی از مسأله داشت. او می‌گفت: «مسأله هر‌چه باشد مربوط به‌رهبری و پیشبرد امر انقلاب است». پرویز با تمام وجودش به‌برادر مسعود اعتقاد داشت و می‌گفت: «ایمان دارم تا زمانی که مسعود هست، انقلاب ما نه تنها به‌بیراهه کشانده نمی‌شود، بلکه همیشه راه تکامل و پیشرفت را خواهد پیمود».
در گزارش دیگری از همبندانش آمده‌است: «پرویز شاعری با احساس و یکی از بچه‌های مقاوم در زندان بود. او مدتها در قفس بود. در عید سال ۶۵، مقاله‌یی را که نشریه مجاهد در سالهای گذشته در باره حاجی فیروز چاپ‌کرده بود، به‌صورت نمایشنامه نوشت و بچه‌ها آن را اجرا کردند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

با یاد مجاهد شهید پرویز (محسن) سلیمی