728 x 90

با یاد مجاهد شهید محمد تقی صداقت رشتی

مجاهد شهید محمدتقی صداقت رشتی
مجاهد شهید محمدتقی صداقت رشتی

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
با ارسال تصاویر و زندگینامه شهید، ما را در تکمیل شناسنامه شهیدان یاری رسانید. >‌>‌> تلگرام مجاهد: @mojahedin_org