728 x 90

گرامی باد خاطرهٌ تابناک مجاهد شهید معصومه شادمانی,مادر کبیری

گرامی باد خاطرهٌ تابناک مجاهد شهید معصومه شادمانی,مادر کبیری
گرامی باد خاطرهٌ تابناک مجاهد شهید معصومه شادمانی,مادر کبیری

محل تولد: اراک
شغل: -
سن: 50
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 5-10-1359
محل زندان: -

روز پنجم دی یادآور خاطرهٌ شهادت شیرزن مجاهد خلق معصومه شادمانی مادر کبیریاست. زن قهرمانی که تا سن ۴۰‌سالگی و تا سال۵۰ با ۵فرزند به‌عنوان یک زن خانه‌دار به زندگی عادی مشغول بود، اما از سال‌با ایدئولوژی مجاهدین برانگیخته شد و در راهی قدم گذاشت که بعدها خود به برگ زرینی از تاریخچهٌ آن تبدیل شد.مادر کبیری در سال‌در ارتباط با مجاهد شهید مصطفی جوان خوشدل قرار گرفت و فعالیتهای خود را علیه دیکتاتوری شاه آغاز کرد. در سال‌. با کشف رابطه وی با مجاهدان در بند و انتقال اخبار زندان ها به خارج، دستگیر و تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌های ساواک قرار گرفت. در بیدادگاه اول به اعدام محکوم شد، ولی این حکم در بیدادگاه دوم به حبس ابد تقلیل یافت. مادر کبیری سرانجام در سال‌پس از تحمل ۵‌/‌سال زندان و شکنجه، به‌همراه آخرین گروه زندانیان مجاهد و مبارز آزاد شد و از همان هنگام همگام با دیگر مادران مجاهد، در مراکز و پایگاه های مجاهدین به فعالیتهایش ادامه داد. وی در اولین دورهٌ انتخابات مجلس شورای ملی به‌عنوان کاندیدای مجاهدین معرفی شد. پس‌از ۳۰‌خرداد ۶۰ این زن قهرمان دوشادوش مجاهدین و در متن مقاومت انقلابی مسلحانه، در جریان یک مأموریت سازمانی دستگیر و به‌شکنجه‌گاه اوین منتقل شد.مقاومت حماسی مادر کبیری در زیر شکنجه های وحشیانه وکینه توزانه دژخیم لاجوردی زبانزد همه زندانیان سیاسی آن دوران است .سرانجام در روز پنجم دیماه ۶۰، در‌حالی که شیرزن مجاهد خلق , شکنجه‌گران پلید خمینی را به منتهای عجز و شکست و زبونی کشانده بود، به جوخهای تیرباران سپرده شد . و به این ترتیب در سن ۵۰‌سالگی، خود به سمبلی از مقاومت سترگ زنان مجاهد خلق در‌برابر دیکتاتوری ضدبشری آخوندی و برگی زرین از تاریخچهٌ سراسر رزم و فدای مجاهدین گردید. در بیست وچهارمین سالروز شهادت مادر مجاهد معصومهٌ شادمانی به روح پرفتوح او درود می‌فرستیم و برای ادامهٌ راه پرافتخارش با او پیمان می‌بندیم.