728 x 90

بیاد مجاهد شهید احمد شوکتی

مجاهد شهید احمد شوکتی
مجاهد شهید احمد شوکتی

محل تولد: چالوس
شغل: دانش آموز
سن: 21
تحصیلات: متوسطه
محل شهادت: بابل
تاریخ شهادت: 20-7-1360
محل زندان: -

مجاهد شهید احمد شوکتی در سال ۱۳۳۹ ‌در چالوس متولد شد. او میلیشیای محبوب و چهره آشنای منطقه خود بود. با روستاییان و زحمتکشان زندگی می‌کرد و شریک رنجهایشان بود. احمد در میان مردم به‌داشتن روحیه لطیف و مهربان و در عین حال جسور و بی‌باک معروف بود. این خصائل انقلابی را احمد از مادرش که نوه میرزا کوچک خان، سردارجنگل بود، آموخته بود. در دوران مبارزه سیاسی با خمینی، احمد به‌اتفاق چند تن از یارانش انجمن هواداران مجاهدین رادر چالوس تأسیس کرد و در افشای ارتجاع یک لحظه از پا ننشست. پس از آغاز مبارزه مسلحانه در تیرماه۶۰، هنگامی‌که با مجاهد شهید احمد سربیشگی در حال یک مأموریت بود، دستگیر شد. اما هویتش برای مزدوران ناشناخته ماند. مدت سه ماه در زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها مقاومت کرد و سینه رازدارش را بر روی دشمنان خدا و خلق نگشود. عاقبت در مهرماه۶۰ مورد شناسایی مزدوران قرار گرفت و در بیستم همان ماه به‌همراه مجاهدین شهید قربان مرادی و احمد سربیشگی اعدام شد. او که نواده سردار جنگل بود، هم‌چون سردار و هم‌چون دیگر یاران مجاهدش تا آخرین لحظه حیات عشق به‌مردم و وفاداری به‌آرمانش را فراموش نکرد.
یاد وخاطره این شهیدان ره توشه راهمان باد.