728 x 90

به یاد مجاهد شهید ناصر یخچالیان

به یاد مجاهد شهید ناصر یخچالیان
به یاد مجاهد شهید ناصر یخچالیان

محل تولد: قزوين
شغل: -
سن: 25
تحصیلات: متوسطه
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

ناصر یخچالیان ۱۲۹۲ تاریخ تولد‌: ۱۳۴۲ محل تولد: قزوین تحصیلات:متوسطه سابقهٌ مبارزاتی: ۹سال ناصر یخچالیان پس از پیروزی انقلاب با مجاهدین آشنا شد و به هواداری از آن پرداخت. در اوایل سال۵۸ فعالیتش را در انجمن دانش‌آموزان و معلمان قزوین شروع کرد. در انجام وظایفش از شور انقلابی وصف‌ناپذیری برخوردار بود. در ۵فروردین۶۰ دستگیر شد و تا دی ماه همان سال در زندان به‌سر برد. ‌در اسفند۶۲ در فعالیتهای تبلیغی هفتهٌ مرگ بر خمینی شرکت کرد. در مهرماه۶۳ از کشور خارج و در اردیبهشت۶۴ عازم منطقه شد. از همان ابتدا در واحدهای رزمی سازماندهی شد. پس از تأسیس ارتش آزادیبخش ‌در عملیات ملاقادر، سورین، اسپیدره، پیرانشهر، آفتاب و چلچراغ شرکت کرد و در هریک رشادتهای زیادی از خود نشان داد. ‌در عملیات فروغ جاویدان در موضع فرمانده گروه در چندین درگیری با دشمن شرکت کرد و درسی فراموش‌ناپذیر به مزدوران خمینی داد. سرانجام ناصر قهرمان بر اثر اصابت گلوله به‌شهادت رسید و خون پاکش را فدیهٌ رهایی خلق قهرمان ایران کرد. «در طول نبرد مسلحانه‌ام با پاسداران ظلمت و تباهی بارها این موضوع را تجربه کردم که نمی‌توان بدون داشتن کینه‌یی از جنس کینهٌ رجوی، با خمینی این دجال زمان جنگید. ‌و در‌واقع که، کینهٌ مقدس و انقلابی مسعود نسبت به خمینی خیانت‌پیشه، خود مهمترین شاخص سرسختی و سازش‌ناپذیری مسعود در برابر دشمنان خدا و خلق است. ‌خمینی هم این را خیلی خوب می‌داند که امروز دشمن اصلیش کیست؟ او با نسل جان‌بر‌کف مجاهد خلق روبه‌رو است. نسلی که حتی یک شب نیز به خمینی و آیت‌الشیطانهای مزدورش و اوباش رذل و فاسدش، اجازهٌ خواب راحت نخواهند داد». وصیت‌نامه ـ ۲۸خرداد۶۶ تاریخ تولد‌: ۱۳۴۲ محل تولد: قزوین تحصیلات:متوسطه سابقهٌ مبارزاتی: ۹سال ناصر یخچالیان پس از پیروزی انقلاب با مجاهدین آشنا شد و به هواداری از آن پرداخت. در اوایل سال۵۸ فعالیتش را در انجمن دانش‌آموزان و معلمان قزوین شروع کرد. در انجام وظایفش از شور انقلابی وصف‌ناپذیری برخوردار بود. در ۵فروردین۶۰ دستگیر شد و تا دی ماه همان سال در زندان به‌سر برد. ‌در اسفند۶۲ در فعالیتهای تبلیغی هفتهٌ مرگ بر خمینی شرکت کرد. در مهرماه۶۳ از کشور خارج و در اردیبهشت۶۴ عازم منطقه شد. از همان ابتدا در واحدهای رزمی سازماندهی شد. پس از تأسیس ارتش آزادیبخش ‌در عملیات ملاقادر، سورین، اسپیدره، پیرانشهر، آفتاب و چلچراغ شرکت کرد و در هریک رشادتهای زیادی از خود نشان داد. ‌در عملیات فروغ جاویدان در موضع فرمانده گروه در چندین درگیری با دشمن شرکت کرد و درسی فراموش‌ناپذیر به مزدوران خمینی داد. سرانجام ناصر قهرمان بر اثر اصابت گلوله به‌شهادت رسید و خون پاکش را فدیهٌ رهایی خلق قهرمان ایران کرد. «در طول نبرد مسلحانه‌ام با پاسداران ظلمت و تباهی بارها این موضوع را تجربه کردم که نمی‌توان بدون داشتن کینه‌یی از جنس کینهٌ رجوی، با خمینی این دجال زمان جنگید. ‌و در‌واقع که، کینهٌ مقدس و انقلابی مسعود نسبت به خمینی خیانت‌پیشه، خود مهمترین شاخص سرسختی و سازش‌ناپذیری مسعود در برابر دشمنان خدا و خلق است. ‌خمینی هم این را خیلی خوب می‌داند که امروز دشمن اصلیش کیست؟ او با نسل جان‌بر‌کف مجاهد خلق روبه‌رو است. نسلی که حتی یک شب نیز به خمینی و آیت‌الشیطانهای مزدورش و اوباش رذل و فاسدش، اجازهٌ خواب راحت نخواهند داد». وصیت‌نامه ـ ۲۸خرداد۶۶