728 x 90

با یاد مجاهد شهید اعظم اسداللهی

مجاهد شهید اعظم اسداللهی
مجاهد شهید اعظم اسداللهی

محل تولد: تهران
شغل: دبیر دبیرستان
سن: 28
تحصیلات: لیسانس علوم انسانی
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

اعظم اسداللهی از سال ۵۶ با خواندن جزوات و زندگینامه‌های شهیدان مجاهد با سازمان مجاهدین آشنا شد. او به‌عنوان دبیر در برخی دبیرستانها و هم‌چنین به‌عنوان کارشناس در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کار مشغول بود. فعالیت‌های تبلیغی و دفاع از سازمان در محیط کارش او را قانع نمی‌کرد و تصمیم گرفت برای مبارزه با رژیم خمینی هر طور شده به‌طور مستقیم در ارتباط با سازمان قرارگیرد و به‌طور حرفه‌یی به فعالیت بپردازد. سرانجام توانست در سال ۶۵ از ایران خارج و به سازمان وصل شود.

اعظم بعدها در یکی از یادداشتهایش به تاریخ تیر ۶۵، لحظه وصل مجدد خود را با سازمان چنین توصیف کرد:

«... الآن که بر روی کاغذ قلم می‌زنم بهار است و تمامی مظاهر طبیعت تولد نوین یافته‌اند. تن برهنهٔ درختان با برگهای سبز و شکوفه‌های بهار پوشیده شده. درختانی که در برابر زمستان سرد و سخت و انجماد آن پایداری کردند. اکنون سرفرازانه از نو لباسی سبز به تن می‌کنند شاخ و برگهای آنها همراه با وزش باد بهاری شادمانه به رقص درمی‌آید. من نیز با وصل به سازمان مجاهدین تولدی نوین یافتم...».

اعظم این شیرزن مجاهد خلق با ورودش به منطقه مرزی، مسئولیتهای مختلفی را در امور آموزشی و پشتیبانی عهده‌دارشد.

او در عملیات آفتاب و چلچراغ به صحنه رزم رودرو شتافت و با جسارت یک زن مجاهد خلق دلیرانه جنگید. در حماسه بزرگ فروغ جاویدان نیز با شوقی وصف ناپذیر شرکت کرد و در نهایت در یکی از نبردهای آن به کهکشان شهیدان پیوست.

راهش و یادش تا طلیعه صبح آزادی جاودان و خجسته