728 x 90

با یاد مجاهد شهید عباس مکاری

پرنده آزادی
پرنده آزادی
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد
با ارسال تصاویر و زندگینامه شهید، ما را در تکمیل شناسنامه شهیدان یاری رسانید. >>> تلگرام مجاهد: @mojahedin_org