728 x 90

با یاد مجاهد شهید فرشته ازهدی (خادمی)

با یاد مجاهد شهید فرشته ازهدی (خادمی)
با یاد مجاهد شهید فرشته ازهدی (خادمی)

محل تولد: مشهد
شغل: ديپلم
سن: 26
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 11-2-1361
محل زندان: -

مجاهد شهید فرشته ازهدی از قهرمانان شهید حماسه ۱۲اریبهشت سال‌۶۱است. او در جریان یکی از درگیریهای حماسی مجاهدین با پاسداران در کنار مادرش مجاهد شهید ایران بازرگان تا آخرین گلوله با پاسداران وحشی خمینی جنگید و قهرمانانه به‌شهادت رسید. فرزند خردسال فرشته نیز که به‌یاد میلیشیای قهرمان ناصر محمدی، نام او را ناصر گذاشته بود، در این درگیری مجروح شد.

 فرشتهٌ ازهدی متولد سال۱۳۳۵و اهل مشهد بود. از طریق ارتباط خانوادگی با مجاهدان شهید منصور بازرگان (دایی او) و فاطمه امینی(همسر منصور) از نخستین سالهای تحصیلات دبیرستانی با سازمان آشنا شد. در جریان ارتباطهای خانوادگی با بنیانگذار کبیر سازمان محمد حنیف‌نژاد نیز آشنا شد. نوجوانی پرشور، با روحیه‌یی رزمنده و فعال هر روز راه خود را در جریان فعالیتهای خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گشود و برای هر کار و فعالیتی اظهار آمادگی می‌کرد.

یکی از خواهران مجاهد که در سالهای بعد از ۵۰با وی ارتباط نزدیک داشته و مدتی نیز در زندانهای شاه درکنارش بوده، می‌گوید:

شخصیت فاطمهٌ امینی فرشته را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده بود و او در انجام رهنمودها و دستورالعملهای فاطمه سر از پا نمی‌شناخت.

با شور و شوق فراوان به تکثیر و پخش اطلاعیه‌های سازمان می‌پرداخت. در همان سن و سال نوجوانی، از توان فکری و درک تئوریک بسیار خوبی برخوردار بود و مطالعات زیادی داشت.

فرشته در آن دوران به‌خوبی توانست با تضادهایی که در مسیر فعالیت مبارزاتیش وجود داشت، برخورد کند و از عهده حل و فصل آنها برآید. ساکن مشهد بود و در ارتباط با شبکه خبری خانواده‌های مجاهدین اسیر و شهید فعالیت می‌کرد.

هنگامی که در اواخر سال‌۵۱، ساواک بر اساس یک طرح سرکوبگرانهٌ زندانیان مجاهد را از تهران به زندانهای مختلف و از‌جمله به مشهد و شیراز منتقل کرد، تا از ارتباط آنها با هم جلوگیری کند؛ فرشته در مشهد با محملهای مختلف به‌ملاقات زندانیان مجاهد می‌رفت و در رد و بدل کردن اخبار بین زندان و بیرون نقش مؤثری ایفا می‌کرد. او بسیاری از خبرهایی که در بیرون زندان اتفاق می‌افتاد را از همین طریق به زندانیان مجاهد در زندانهای شاه منتقل می‌کرد.

 فرشته  پس از پایان تحصیلات متوسطه برای ادامهٌ فعالیتهایش به تهران آمد و در خانه مجاهد شهید معصومه شادمانی (مادر کبیری) زندگی می‌کرد. در جریان هجوم ساواک به خانهٌ مادر کبیری در پاییز سال‌۵۳، فرشته هم به اسارت ساواک درآمد و او را در بیدادگاه نظامی شاه به دو سال زندان محکوم کردند.

در جریان ضربهٌ خائنانهٌ اپورتونیستها به‌رغم همهٌ محدودیتها و مشکلات و به‌ویژه بی‌اطلاعی از واقعیت و کم و کیف این ضربهٌ خائنانه، از راه و آرمان مجاهدین دست نکشید و همواره  درصدد وصل به مجاهدین بود.

در پی آزادی از زندان نیز فرشته به‌دنبال آن بود که به سازمان وصل شود و فعالیتهایش را از سر بگیرد. از سال‌۵۶به‌محض این‌که در جریان مواضع مجاهدین و اطلاعیهٌ ۱۲ماده‌یی اعلام مواضع مجاهدین که در زندان شاه توسط برادر مجاهد مسعود رجوی تدوین شده بود، قرار گرفت، گمشدهٌ سالهای دشوار تنهایی و بی‌خبری از سازمان را پیدا کرد. از آن‌پس در جهت فراگرفتن آموزشهای سازمان علاقهٌ بسیاری از خودش نشان می‌داد و با اوجگیری قیام ضدسلطنتی او نیز فعالانه در خیزشهای مردمی شرکت کرد".

مجاهد شهید فرشته ازهدی، در پی سرنگونی رژیم شاه، در ستاد سازمان در تهران به‌طور حرفه‌یی به فعالیت پرداخت. طی دوران فعالیتهای سیاسی، او در بخشهای مختلف سازمان کار کرد. مدتی در نهاد کارگری بود و از سال۵۹نیز در دفتر مرکزی سازمان تحت مسئولیت مجاهد شهید اشرف رجوی فعالیت می‌کرد. او همواره با ویژگی صبر و تحمل و پایداری در برابر شرایط سخت شناخته می‌شد. ویژگیهایی که به‌خصوص در شرایط مبارزهٌ مسلحانهٌ شهری در سالهای‌۶۰و ۶۱گویای انگیزه‌ها و روحیهٌ سرشار انقلابی او بود.

در حماسهٌ فراموشی‌ناپذیر ۱۲اردیبهشت، مجاهد شهید فرشته ازهدی سمبلی از فدای بیکران و رزم تمام‌عیار مجاهدین در برابر خمینی دجال را عرضه کرد. او در کنار مادر و فرزندش نشانه‌یی از نبرد سه نسل از مجاهدین، بودند و نشان داد که مجاهدین چگونه با تمام توش و توان و خانه و خانمان، به نبرد با دجال دوران شتافتند و از بذل همه‌چیزشان در راه رهایی میهن و آزادی مردم ایران دریغ نکردند.

یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات