728 x 90

با یاد مجاهد شهید ربابه بنازاده امیرخیزی

مجاهد شهید ربابه بنازاده امیرخیزی
مجاهد شهید ربابه بنازاده امیرخیزی

محل تولد: -
شغل: وکيل
سن: 32
تحصیلات: لیسانس حقوق
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

نظر به اینکه
تنها زبان توپ را آشنا هستید
و به زبان دیگری تکلم نمیکنید
ناچار خواهیم بود
لوله های توپ را
به طرف شما برگردانیم

«برتولت برشت»

ربابه بنازاده از شیرزنانی بود که در حماسه فروغ جاویدان درخشید و در زمره‌ٔ ستارگان پرفروغ این تابلوی پرشکوه درآمد.

ربابه در سال ۱۳۳۵ متولد شده بود. او رشته حقوق را برای ادامه تحصیل برگزید و در دوران دانشجویی از فعال‌ترین دانشجویان هوادار سازمان در دانشکده حقوق بود. بعد از انقلاب ضدسلطنتی گمشده خود را در سازمان مجاهدین خلق ایران یافت و در پایه‌ریزی انجمن دانشجویان مسلمان نقش عمده‌یی داشت.

ربابه در ایجاد تشکیلات انجمن حقوقدانان مسلمان ـ هودار سازمان مجاهدین- نیز بسیار فعال بود. این انجمن طی دوران‌فعالیت‌های سیاسی، در افشای عملکردهای غیرقانونی رژیم خمینی و مهره‌های اصلی آن نقش به‌سزایی داشت. از جمله اقدامهای این انجمن ایجاد موج اعتراضی علیه چماقداری و افشای نقش بهشتی جنایتکار و حزب جمهوری در آن، افشای دستگیریهای غیرقانونی و شکنجه و آزار هواداران سازمان و... بود.

ربابه در سال ۶۱ به خارج کشور اعزام شد و از سال ۱۳۶۵ در منطقه مسئولیت‌های مختلفی برعهده داشت. از آذرماه سال ۶۶ در یکانهای رزمی سازماندهی شد. در عملیات آفتاب و چلچراغ شرکت کرد و جسارت یک شیرزن مجاهد خلق را در صحنه جنگ به مزدوران خمینی نشان داد. او سرشار از صداقت و فداکاری بود. جدیت در کار و مسئولیت‌پذیری بالا به او قدت مسأله حل کنی زیادی داده بود.

ربابه قهرمان در عملیات فروغ جاویدان، فرماندهی یک دستهٔ رزمی را برعهده داشت که در جریان یکی از درگیریهای همین عملیات به‌شهادت رسید.

این شیرزن مجاهد آخرین برگ زندگی انقلابی‌اش را با خون پاکش مهرکرد.