728 x 90

با یاد مجاهد شهید قاسم باقرزاده رفسنجانی

شهید قاسم باقرزاده
شهید قاسم باقرزاده

محل تولد: مشهد
شغل: دانشجوي مهندسي
سن: 32
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 11-2-1361
محل زندان: -

قاسم در سال‌۱۳۲۹در مشهد متولد شد و در همان شهر طی دوران دبیرستان با مسائل سیاسی آشنا گردید و پس‌از ورود به دانشگاه در سال‌۴۷فعالیتهای مبارزاتی خود را آغاز کرد. به‌دنبال آغاز مبارزهٌ مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه، قاسم به‌همراه دیگر دانشجویان مبارز بر فعالیتها و اعتراضات خود و دفاع فعال از این مبارزه افزود. ساواک که پی برده بود دانشگاهها نخستین عرصهٌ جذب عناصر انقلابی به سازمانهای رزمندهٌ پیشتاز است؛ در اواسط سال۵۰یورش گسترده‌یی را به‌منظور دستگیری بیشترین تعداد دانشجویان مبارز آغاز کرد. قاسم نیز در شمار دستگیرشدگان بود و در بیدادگاه نظامی شاه به ۸‌سال زندان محکوم شد. قاسم در زندان با پیوستن به مجاهدین؛ چونان که گمشدهٌ خود را بازیافته باشد، با عشق و شور بسیار به کسب آموزشهای سازمانی پرداخت و به‌سرعت مدارج رشد و ارتقای تشکیلاتی را پیمود.

قاسم باقرزاده، یکی از کادرهای مسئول مجاهدین بود که در واپسین ماههای عمر رژیم شاه از زندان آزاد شد. بلافاصله پس‌از آزادی از زندان به تشکیلات خارج زندان پیوست و مسئولیت سازماندهی و گسترش انجمنهای دانشجویان هوادار مجاهدین را برعهده گرفت و در‌جریان مبارزات سیاسی پس‌از سرنگونی شاه در‌مقابل ارتجاع حاکم، هدایت این انجمنها را برعهده داشت.

به‌دنبال گسترش پایگاه توده‌یی سازمان و رشد سریع انجمنهای محلات تهران و به‌ویژه هنگامی که به‌دنبال کودتای فرهنگی خمینی برضد دانشگاهها و سه‌ماه بعد‌از آن در‌پی پاسخ خمینی به میتینگ عظیم امجدیه و تعطیل شدن ستادهای‌علنی سازمان؛ که هواداران مجاهدین هر‌محله و کوچه و خیابانی را به‌ستاد و پایگاهی برای افشای ارتجاع تبدیل کردند؛ قاسم مسئولیت بازسازی و سازماندهی انجمنهای محلات را بر‌عهده گرفت و به‌خوبی از عهدهٌ این کار برآمد.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات