728 x 90

با یاد مجاهد شهید علیرضا براتی سده

مجاهد شهید علیرضا براتی سده
مجاهد شهید علیرضا براتی سده

محل تولد: مسجد سليمان
شغل: دانش آموز
سن: 19
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

به خورشید گفتم چگونه وصفشان می‌کنی؟

گفت: گرمایشان زمین را گرما می‌دهد... .

مجاهد شهید علیرضا براتی تحت تاثیر یکی از اقوامش با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد. پس از سی خرداد سال ۶۰ به مرور بیشتر وارد فضای سیاسی شد و نسبت به رژیم خمینی به‌خاطر سرکوب و جنایتهایش کینه و تنفر زیادی پیدا کرده بود. در سال ۶۳ بود که با کمک یکی از مجاهدین از بند رسته تماس برقرار کرد و با کمک وی در سال ۶۵ از کشور خارج شد و به مجاهدین پیوست.

پس از شکل‌گیری ارتش آزادیبخش ملی ایران، علیرضا به‌عنوان یک رزمنده پرشور به کسب آموزشهای نظامی و رزمی پرداخت. او در عملیات چلچراغ شرکت داشت.

این مجاهد جوان پس از نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان تا روز حرکت آرام و قرار نداشت و بی‌صبرانه منتظر شروع عملیات بود. به‌گفته همرزمانش، در صحنه عملیات دلاورانه جنگید و سرانجام به سایر جاودانه فروغها پیوست.

علیرضا که خودش نمونه‌یی از نسل مسعود، نسل میلیشیا و نسل فدا و ایمان بود، در قطعه زیر آنها را اینچنین توصیف کرده:

«به خورشید گفتم چگونه وصفشان می‌کنی؟

گفت: گرمایشان زمین را گرما می‌دهد

به ماه گفتم تو چگونه توصیفشان می‌کنی؟

گفت: نور ایمانشان زمین را نورانی می‌کند.

به دریا گفتم: تو چطور وصفشان می‌کنی؟

گفت: عظمت شکوهشان از من پهناورتر است.

به موج گفتم: تو چگونه وصفشان می‌کنی؟

گفت سلاحشان از من کوبنده‌تر است.

به مسعود گفتم تو چگونه وصفشان می‌کنی؟

گفت: از الماس هم گرانبهاترند»