728 x 90

با یاد مجاهد شهید احمد بیات

مجاهد شهید احمد بیات
مجاهد شهید احمد بیات

محل تولد: تهران
شغل:
سن: 36
تحصیلات: ديپلم
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

او در خیابانها می‌رفت و فریاد میزد:

”نشریه مجاهد ارگان سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران ”

احمد بیات سال ۱۳۳۱ در تهران متولد شد. بعد از قیام ضد سلطنتی با مجاهدین آشنا شد و فعالیت سیاسی خود را از همان زمان آغاز کرد. ابتدا در بخش محلات جنوب تهران در کارهای تبلیغی و توزیع نشریه مجاهد فعالیت داشت و پیک مجاهدین در کوچه و خیابانهای شهر بود. در خیابانها می‌رفت و فریاد میزد:

«نشریه مجاهد ارگان سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران»

احمد در این دوران در بحبوحه حمله های چماقداران و مزدوران رژیم به هواداران سازمان، در آگاه کردن اذهان توده‌های مردم محروم جنوب تهران نقش فعالی داشت. پس از شروع مقاومت مسلحانه، احمد نیز قدم به میدان نبرد گذاشت و مسئولیتهای مختلفی در رابطه با پایگاه‌های سازمان به عهده گرفت.

در شهریور سال ۶۲ از ایران خارج شد و به آلمان رفت. در آنجا در ارتباط با انجمن هوادان سازمان و نهاد حقوقی آن به فعالیت پرداخت. هم چنین در جمع‌آوری کمکهای مالی برای سازمان و جنبش مقاومت بسیار فعال بود.

برای مدتی در فرانسه به فعالیتهایش ادامه داد تا اینکه در پاییز سال ۶۵ به منطقه اعزام گردید. احمد بیات در ابتدا یکی از مربیان مدرسه کودکان و نوجوانان مجاهدین بود.

با گسترش یکانهای رزمی ارتش آزادیبخش، احمد نیز وارد یکی از تیپ‌های رزمی شد و به کسب آموزش نظامی و رزمی پرداخت. مجاهد خلق احمد بیات آخرین برگ زرین زندگی اش را در عملیات بزرگ فروغ جاویدان به زیباترین شکل رقم زد و ستاره ای از آسمان این تابلوی با شکوه شد.