728 x 90

با یاد مجاهد شهید محمد ابریشم کار

مجاهد شهید محمد ابریشم کار
مجاهد شهید محمد ابریشم کار

محمد اهل تهران بود و در سال ۵۸ با مسائل سیاسی و با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد و پس از آن به مطالعهٔ نشریه مجاهد و کتابهای سازمان پرداخت.

پس از شروع مقاومت مسلحانه همواره درصدد وصل ارتباط خودش با سازمان بود. به همین خاطر همیشه به صدای مجاهد گوش می‌داد و رهنمودهای آن‌را به کار می‌بست. از جمله در پراتیکهای مختلفی که از سوی سازمان اعلام می‌شد، فعالانه شرکت می‌کرد.

گذشت زمان و مشاهدهٔ جنایتهای رژیم ضدبشری خمینی، عزم محمد را برای پیوستن به سازمان و شرکت مستقیم در نبرد با این دشمن پلید، بیش‌از‌پیش جزم کرد. او تمام تلاش خود را برای وصل به سازمان به کار برد و توانست در خرداد سال ۶۷ در منطقه مرزی به سازمان وصل شود.

محمد این جوان پرشور در تقاضانامه‌یی به تاریخ ۴ تیر۶۷ نوشت:

«... این جانب محمد ابریشم‌کار فرزند عبدالحسین... با ایمان و اعتقاد و آگاهی به خطوط ایدئولوژیک- استراتژیک سازمان مجاهدین خلق ایران، با اختیار کامل در جهت پیوستن به خطوط مقدم ارتش آزادیبخش که همانا ارتش صلح و رهایی و آزادی و آبادانی است، اقدام نمودم و آماده‌ام که جان ناقابل خود را به پیشگاه خدا و خلق و رهبری ایدئولوژیکم (مسعود و مریم)... فدا کنم.»

محمد دلیر اگر چه مدت کوتاهی در ارتش آزادیبخش بود اما در همین مدت در فراگیری آموزشهای نظامی استعداد و نبوغ قابل توجهی داشت. او برای شرکت در عملیات شب و روز نمی‌شناخت و سرانجام پس از رزمی قهرمانانه در میدان نبرد، به کهکشان جاودانه فروغها پیوست.

اما اگر بهار بخواند

آواز انقلاب بخوانی

هر قطره خون تو

آخر به لوت خواهد برد

پیغام سرفرازی و سرسبزی