728 x 90

به یاد مجاهد شهید سید محمد حسین برهانی

به یاد مجاهد شهید سید محمد حسین برهانی
به یاد مجاهد شهید سید محمد حسین برهانی

محل تولد: قزوين
شغل: -
سن: 25
تحصیلات: -
محل شهادت: قزوین
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

 
یادی از مجاهد شهید سیدمحمدحسین برهانی
به‌نقل از خواهر شهید
با شروع انقلاب ضدسلطنتی وی نیز همانند سایر برادرانم در تظاهرات و قیام مردم شرکت می‌کرد و خیلی فعال بودبا پیروزی انقلاب نیز، از آنجاکه به‌ماهیت ضدبشری خمینی دجال پی برده بود، وارد جنبش ملی مجاهدین گردید و به‌طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کرد.
حسین در فروش نشریه مجاهد و برپایی دکه‌های کتاب وشرکت فعال داشت.
عصر روز پنجم فروردین سال ۶۰بود که وقتی حسین با دوستانش برای برپایی دکه به یکی از خیابانهای قزوین رفته بودند، پاسداران به آنها حمله کرده و بدون ارائه هیچ مدرکی تمامی بچه‌ها را دستگیر کردند و در پاسخ به اعتراض که به چه دلیل در ایام عید ما را دستگیر کرده‌اید و؟ آنها را سوار بر اتوبوس روانه زندانی در خارج شهر کردند که بعدها فهمیدیم زندان چوبین‌دره نام دارد.
 در جواب اعتراضی که بچه‌ها طی مسیر به این حرکت پاسداران کرده بودند، یکی از پاسداران با شلیک گلوله، سر یکی از برادران به‌نام اصغر اخوان‌قدس را که کنار حسین نشسته بود، هدف قرار داد و او در راه رسیدن به بیمارستان به‌شهادت رسید.
حسین تا یکسال و اندی در زندان بازداشت بود و سپس آزاد شد و بعد از چند ماه در ارتباط با یک هسته مقاومت فعالیت می‌کرد که دوباره که توسط برخی بریده‌مزدوران لو رفت و دستگیر و روانه زندان شد. تا یکسال از سرنوشت او نیز مانند احمد خبری نداشتیم و مادر و پدرم به هر دری می‌زدند نمی‌توانستند ردی به‌دست بیاورند.
او تا سال ۶۷در زندان در زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته بود تا این‌که در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷به‌شهادت رسید.