728 x 90

با یاد مجاهد شهید ثریا ادیبی

مجاهد شهید ثریا ادیبی
مجاهد شهید ثریا ادیبی

محل تولد: تهران
شغل:
سن: 31
تحصیلات: ليسانس روانشناسی از آمریکا
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

«... برای از بین بردن موانع و سدهای راه تکامل بخش هستی باید سلاح به دست گرفت و باتکیه بر عنصر قهر انقلابی دشمنان خلق را از پیش پای برداشت تابه صلح آزادی رسید...».

ثریا ادیبی در انقلاب ضدسلطنتی به‌طور فعال شرکت داشت و در سال ۵۸ با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد. وی هنگامی که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت، در آنجا در ارتباط با انجمن دانشجویان هوادار سازمان فعالیت به فعالیت پرداخت و سال ۵۹ به ایران بازگشت و فعالیتش را با انجمن محلات غرب تهران و انجمن معلمان ادامه داد.

ثریا این مجاهد پرشور با شروع عملیات فروغ جاویدان، مشتاقانه به میدان نبرد شتافت و قهرمانانه جنگید و در خاک میهن عزیزش ایران، به‌شهادت رسید.

 

در یکی از یادداشت‌های ثریای قهرمان آمده است:

«... به نام شهیدان و اسیران و به نام مجاهدان زنده‌یی که هر لحظه نفس خود را به‌شهادت می‌رسانند تا هم‌چون شمعی روشنایی بخش مبارزه پرشکوه خلقمان باشند.

من ثریا ادیبی از زمانی که به عنصر آگاهی دست یافتم تا زمانی که آن‌را در زندگی مبارزاتی تبدیل به اراده کردم و از آن پس که در سازمان مجاهدین خلق آن اراده را با خودسازی انقلابی صیقل زدم، تماماً آگاهانه در این راه قدم برداشتم و بر این اساس که می‌توانم با تکیه بر آن و ایمانی که از پس آن به دست آمده است گواهی دهم تنها راه رستگاری فردی و اجتماعی راه پرشکوه مجاهدین خلق است...

برای از بین بردن موانع و سدهای راه تکامل بخش هستی باید سلاح به دست گرفت و با تکیه بر عنصر قهر انقلابی دشمنان خلق را از پیش پای برداشت تا به صلح آزادی رسید.

... من این آمادگی را اعلام می‌کنم که در این مرحله از مبارزه‌مان به این الزام، با به دست گرفتن سلاح و به‌عنوان یک رزمنده‌ٔ مجاهد خلق پاسخ دهم و در این راه شهادت و رستگاری انقلابی را با طیب خاطر پذیرا شوم. زیرا از دیدگاه من، در پرتو آنچه از امام حسین، پیشوای تاریخی و عقیدتی مجاهدین آموخته‌ایم، زندگی جز عقیده و مبارزه در راه آن چیز دیگری نیست و شهادت اولین فدیه‌یی است که عنصر مجاهد خلق باید در این راه بپردازد...».