728 x 90

حمیرا اشراق

پرنده آزادی
پرنده آزادی

محل تولد: تهران
شغل: ديپلم
سن: 19
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 5-9-1360
محل زندان: -

مجاهد قهرمان حمیرا اشراق، یکی از چهره‌های درخشان میلیشیای دانش‌آموزی تهران بود. ستاره‌ای که نامش به‌عنوان یکی از سمبلهای میلیشیای دانش‌آموزی مجاهد خلق و یکی از اسطوره‌های مقاومت و پایداری زن مجاهد خلق می‌درخشد.
حمیرا در نشریهٌ نسل انقلاب، ارگان دانش‌آموزی سازمان، فعالیت می‌کرد. پس از شروع مقاومت مسلحانهٌ سراسری، او فرماندهی یک گردان دانش‌آموزی را به عهده گرفت. مجاهد شهید حمیرا اشراق، پس از دستگیری، توسط دژخیمان به زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها برده شد.
اما او درزیر شدیدترین شکنجه ها و رو در روی جلاد سرود آزادی سر می‌داد. دریکی از لحظات اوج شکنجه وقتی دژخیمانی که برسرش ریخته بودند از او خواستند که حداقل یک کلمه بگوید؛ قهرمان مجاهد خلق شروع به خواندن سرود آزادی درگوش شکنجه‌گران کرد و این باعث شد آنها بر شدت شکنجه‌هایش بیفزایند. در سحرگاه روز 5 آذر 1360، دژخیمان , قهرمان مقاومت را بر روی صندلی چرخدار به جوخهٌ اعدام سپردند.
یاد و راهش گرامی باد