728 x 90

با یاد مجاهد شهید سیاوش اسماعیلی

 مجاهد شهید سیاوش اسماعیلی
مجاهد شهید سیاوش اسماعیلی

محل تولد: اصفهان
شغل: افسر نظام وظيفه
سن: 23
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: -

«... معیار انتخاب من صرفاً عقیده پاکی است که از آرمانهای ارتش آزادیبخش به دست آوردم و این چیزی نیست جز رهایی و نجات خلق ایران. . ».

سیاوش متولد ۱۳۴۴ و اهل اصفهان بود. از سال ۵۸ سازمان مجاهدین خلق ایران را می‌شناخت. در جریان عملیات آفتاب از سلسله عملیات‌های ارتش آزادیبخش ملی ایران، به‌محض مشاهده رزمندگان آزادی، جزو اولین گروه سربازانی بود که خود را تسلیم ارتش آزادیبخش کردند و این‌چنین بود که خودش هم یکی از اعضای همین ارتش آزادی شد.

اوایل خرداد سال ۶۷ با ارسال نامه‌یی تأکید کرد «من از روز اول تصمیم گرفتم و می‌خواهم به ارتش آزادیبخش بپیوندم».

با شناختی که از مجاهدین داشت و به‌ویژه این‌که یکی از دوستان نزدیکش به جرم هواداری از سازمان مجاهدین، توسط جلادان خمینی اعدام شده بود، تردیدی به خود راه نداد و در تاریخ ۲۲ تیر ۶۷ در درخواستش این‌گونه نوشت:

«... اینجانب سیاوش اسماعیلی، که در تاریخ هشتم فروردین ۶۷ در منطقه فکه به دست ارتش آزادیبخش ملی ایران به اسارت در آمدم، از روی شناخت قبلی که از اهداف سازمان مجاهدین خلق داشتم و آگاهی که از تشکیل ارتش آزادیبخش بعد از اسارتم کسب نمودم، سریعاً شناخت و آگاهیم را در طول این مدت تکمیل نمودم و تقاضای پیوستن به صفوف ارتش صلح و رهایی را دارم. معیار این انتخاب من صرفاً عقیده‌ٔ پاکی است که از آرمانهای این ارتش به دست آورده‌ام و این چیزی نیست به جز رهایی و نجات خلق ایران و وطن در زنجیر و هیچ عاملی در آن اثر نداشته و این انتخاب به میل و رغبت باطنی خودم است».

سیاوش با پوشیدن لباس شرف و افتخار و به دوش گرفتن سلاح ارتش آزادیبخش خود را اینچنین برای پیکار با رژیم ضدبشری آماده کرد. در عملیات کبیر فروغ جاویدان او در گروهان ادوات بود و با آتش سهمگینش مزدوران خمینی را تار و مار می‌کرد. در گیر و دار سلسله نبردهای چند روزه سرانجام سیاوش مورد اصابت قرار گرفت و در اوج شرف و افتخار به‌شهادت رسید.

و اینچنین سیاوش‌وار به سوی خواسته و هدفش پرکشید...