728 x 90

با یاد مجاهد شهید حمید جلال زاده

حمید جلال‌زاده
حمید جلال‌زاده

محل تولد: شيراز
شغل: دانشجو مهندسی ساختمان
سن: 36
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 11-2-1361
محل زندان: -

حمید جلال‌زاده در سال‌۱۳۲۵در شیراز متولد شد. وی در سال۱۳۴۷از دانشکدهٌ فنی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و تا سال‌۵۰به فعالیتهای پراکندهٌ سیاسی پرداخت. در سال‌۵۰و همزمان با آغاز نبرد مسلحانهٌ انقلابی از‌طریق شهید مهدی رضایی در ارتباط با سازمان قرار گرفت.

حمید در دورانی که زندانهای سیاسی رژیم شاه عملاْ به‌دلیل حضور رهبران جنبش مسلحانه در زندان به دانشگاه انقلاب تبدیل شده بود، در فراگیری آموزشهای سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی سازمان بیشترین تلاشها را به‌کار برد. او پیوسته می‌گفت: «زندان فقط یک‌مرحله از زندگی انقلابی است و چون ادامهٌ مبارزهٌ ماست، نباید فرصتهایمان را از دست بدهیم».

حمید در برابر ضربهٌ سال‌۵۴نیز قاطعانه در‌برابر انحرافات اپورتونیستی و ارتجاعی مرزبندی نمود و نقش خود را در این مبارزهٌ اصولی، که در زندانهای شاه تحت رهبری مسعود جریان داشت، ایفا کرد.

حمید بلافاصله پس‌از آزادی از زندان در سال۵۶به سازمان پیوست و به فعالیتهایش تا پیروزی انقلاب ادامه داد. پس‌از انقلاب به‌عنوان مسئول نهاد کارگری در بخش اجتماعی، سازماندهی کارگران هوادار و پیشبرد خط ایجاد و گسترش شوراها و اتحادیه‌های کارگری، برپایی جنبش کارگران مسلمان و انتشار نشریهٌ بازوی انقلاب در زمره کارهای او در دوران مبارزهٌ سیاسی است.

مجاهد شهید حمید جلال‌زاده طی سال۵۹و هنگامی که چاپ و انتشار نشریه مجاهد در تهران با دشواریهای خاص پیگرد و تعقیب سپاه و دادستانی رژیم همراه بود، مسئولیت چاپ نشریه را نیز برعهده گرفت. کار سنگین و پیچیده‌یی که از‌نظر تاکتیکی با چند‌عملیات نظامی برابری می‌کرد و همزمان با سلسله‌یی از تاکتیکهای فریب‌دادن دشمن نیز همراه بود و بخشهای وسیعی از سپاه دشمن را به‌خود مشغول کرده بود. تحت مسئولیت و با ابتکارات او و همرزمانش چاپ و انتشار مجاهد در چندین چاپخانه به صورت مخفیانه و در ابعاد صدها هزار نسخه انجام می‌گرفت.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات