728 x 90

یاد مجاهد شهید جمشید رحمتی ماسوله گرامی باد

یاد مجاهد شهید جمشید رحمتی ماسوله گرامی باد
یاد مجاهد شهید جمشید رحمتی ماسوله گرامی باد

محل تولد: ماهشهر
شغل: -
سن: 25
تحصیلات: متوسطه
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 2-4-1367
محل زندان: -

مجاهد شهید جمشید رحمتی ماسوله، دانشجوی سال سوم پزشکی، فعالیتهای خود را در کادر انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران آغاز کرد. در روز ۳۰خرداد سال ۶۰، جمشید نیز از زمره مجاهدان پاکبازی بود که بایستی با حضور رزمنده و استوار خود، موتور کوچک تظاهرات عظیم ۳۰خرداد را به‌ حرکت درمی‌آوردند تا به ‌تبع آن موتور بزرگ روشن شود و تظاهرات شگفت‌انگیز۵۰۰هزار نفری به‌حرکت درآید. با شروع آتش پاسداران جنایتکار که به ‌فرمان مستقیم پیرکفتار جماران و با سلاحهای مختلف و از‌جمله تیربار به‌ روی مردم آتش گشوده بودند، جمشید از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد. او تا سه روز در برابر مرگ مقاومت کرد و سرانجام هم‌چون دیگر شهیدان ۳۰خرداد، خون پاکش را فدیه راه آزادی مردم و میهنش نمود. برادر جمشید، به ‌نام حسن رحمتی ماسوله نیز مطابق اطلاعات دریافتی، در زمان شاه و درحالی‌که به‌شدت شکنجه ‌شده بود، به‌شهادت رسید. یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.