728 x 90

به یاد مجاهد شهید اسفندیار کامیاب شریفی

به یاد مجاهد شهید اسفندیار کامیاب شریفی
به یاد مجاهد شهید اسفندیار کامیاب شریفی

محل تولد: رودبار
شغل: دانشجوي فيزيک
سن: 31
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

اسفندیار کامیاب‌شریفی ۰۹۸۵ تاریخ تولد‌: ۱۳۳۶ محل تولد‌: رودبارـ گیلان تحصیلات‌: دانشجوی فیزیک سابقهٌ مبارزاتی‌: ۹سال اسفندیار کامیاب‌شریفی در سال۵۸ با مجاهدین آشنا شد. پس از خدمت اجباری در دانشگاه تهران در رشتهٌ فیزیک به تحصیل پرداخت. با مشاهدهٌ جنایتهای رژیم خمینی علیه مردم و مجاهدین، روزبه‌روز نسبت به رژیم، کینه و نفرت بیشتری به‌دل می‌گرفت. سرانجام مصمم به مبارزهٌ قهرآمیز با رژیم خمینی شد و در سال۶۶ به قصد پیوستن به ارتش آزادیبخش از کشور خارج گردید. پس از ورود به قرارگاههای ارتش آزادیبخش، به فراگیری آموزشهای نظامی پرداخت و خود را برای شرکت در عملیات آماده کرد. وقتی روز نبرد بزرگ فروغ جاویدان فرا رسید، با تمام کینهٌ مقدسی که نسبت به دژخیمان داشت، روانهٌ میدان نبرد شد و از‌جمله حماسه‌آفرینان فروغ جاویدان بود. به گزارش همرزمانش، اسفندیار در صحنهٌ عملیات، با جنگاوری و جسارتی تحسین‌انگیز با دشمن جنگید. گاهی با سلاح انفرادی خودش، گاهی با تیربار بی.کی.سی و گاه با تیربار سنگین دوشکا به‌سوی مزدوران آتش می‌گشود و به خصم خود امان نمی‌داد. سرانجام در یکی از همین نبردها قهرمانانه به‌شهادت رسید و خون پاکش را نثار رهایی خلق و میهنش ساخت.