728 x 90

به یاد مجاهد شهید ذبیح‌الله کرم‌پور پارگامی

به یاد مجاهد شهید ذبیح‌الله کرم‌پور پارگامی
به یاد مجاهد شهید ذبیح‌الله کرم‌پور پارگامی

محل تولد: طالش
شغل: پيمانکار
سن: 32
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

تاریخ تولد: ۱۳۳۵
محل تولد: پارگام ـ طالش
تحصیلات :ابتدائی
شغل: کارگر
سابقهٌ مبارزاتی:10سال
زندانی سیاسی: 5سال
ذبیح‌الله کرم‌پور پارگامی در تظاهرات مردمی برای سرنگونی رژیم شاه فعال بود کارگر زحمتکشی بود که به‌رغم همهٌ مشکلات مادی و خانوادگیش، از زمانی که مجاهدین را شناخت، دل به راه و آرمان والای آنان سپرد و به یاریشان برخاست. به‌جرم همین فعالیتها، سال61 دستگیر شد و تا فروردین66 در زندانهای خمینی به‌سر برد. 5سال اسارت و مقاومت در برابر شکنجه‌های وحشیانه، بر عزم او به ادامهٌ مبارزه علیه دژخیمان خمینی افزود.بعد از آزادی از زندان، ذبیح‌الله قاطعانه تصمیم گرفت به ارتش آزادیبخش ملی بپیوندد. با همهٌ مشکلاتی که سر راهش قرار داشت، بیشتر از شش ماه طول نکشید که موفق به خروج از کشور شد و در شهریور66 خود را به قرارگاههای ارتش آزادیبخش رساند.او در پایگاههای ارتش آزادیبخش و در جمع یاران مجاهدش، با شور و شوق زیاد دوران جدید فعالیت انقلابیش را آغاز کرد و در نبرد رودررو و با مزدوران خمینی شرکت کرد. در دورهٌ آمادگی فروغ جاویدان بی‌وقفه کار می‌کرد و برای روز رویارویی با مزدوران خمینی لحظه‌شماری می‌نمود.کارگر مجاهد ذبیح‌الله کرم‌پور در حماسهٌ فروغ جاویدان قهرمانانه به‌شهادت رسید و خون پاکش را نثار آزادی ایران و بهروزی خلق درزنجیرش کرد. پیکر پاک وی توسط مردم شریف محل، در منطقهٌ عملیاتی فروغ جاویدان به خاک سپرده شد.