728 x 90

به یاد مجاهد شهید مژده کریمی

به یاد مجاهد شهید مژده کریمی
به یاد مجاهد شهید مژده کریمی

محل تولد: تهران
شغل: دانشجو
سن: 29
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

مژده کریمی ۱۰۰۸ تاریخ تولد: ۱۳۳۸ محل تولد: تهران تحصیلات: دانشجوی مهندسی شیمی سابقهٌ مبارزاتی: ۱۰سال مژده کریمی، از دانشجویان فعال در جریان قیام ضدسلطنتی بود. در همان سال۵۷ با مجاهدین آشنایی پیدا کرد و راه و آرمان آنان را برگزید. بلافاصله پس از پیروزی قیام در بخش دانشجویی ستاد سازمان در شیراز فعالیت خود را شروع کرد. هم‌چون دیگر میلیشیای مجاهد خلق فعالانه در کار تبلیغی‌ـ‌ افشاگرانه شرکت داشت. ‌در سال۵۹ به تهران رفت و با دانشجویان هوادار سازمان در دانشگاه پلی‌تکنیک به فعالیت خود ادامه داد. در آن زمان تحت مسئولیت مجاهد قهرمان معصومه عضدانلو بود و از این شیرزن مجاهد خلق تأثیرات زیادی پذیرفت. در تظاهرات ۳۰خرداد۶۰ فعالانه شرکت داشت. بعد از۳۰خرداد به عضویت واحدهای عملیاتی درآمد. در تظاهرات مسلحانهٌ ۵مهر۱۳۶۰، مسئولیت یک تیم آتش را به‌عهده داشت. مدتی ارتباطش قطع شد، اما از تلاش باز‌نایستاد. سرانجام موفق شد از طریق به‌کارگیری رهنمودهای صدای مجاهد با سازمان تماس بگیرد و کد رادیویی‌ـ‌ ارتباطی دریافت کند. در پی یافتن راهی برای خروج از کشور و وصل مستقیم با سازمان بود. بالاخره موفق شد با استفاده از امکانات مردمی از کشور خارج شده و در ارتباط با سازمان قرار بگیرد. در بهار سال۶۷ وارد قرارگاههای ارتش آزادیبخش شد و یک دورهٌ فشردهٌ آموزشی را گذراند. فروغ جاویدان آخرین نبرد مژده دلیر بود، نبردی که در آن، رزمی تمام‌عیار را به پیش برد و قهرمانانه به‌شهادت رسید و هم‌چون ستاره‌یی به کهکشان جاودانه‌فروغها پیوست. تاریخ تولد: ۱۳۳۸ محل تولد: تهران تحصیلات: دانشجوی مهندسی شیمی سابقهٌ مبارزاتی: ۱۰سال مژده کریمی، از دانشجویان فعال در جریان قیام ضدسلطنتی بود. در همان سال۵۷ با مجاهدین آشنایی پیدا کرد و راه و آرمان آنان را برگزید. بلافاصله پس از پیروزی قیام در بخش دانشجویی ستاد سازمان در شیراز فعالیت خود را شروع کرد. هم‌چون دیگر میلیشیای مجاهد خلق فعالانه در کار تبلیغی‌ـ‌ افشاگرانه شرکت داشت. ‌در سال۵۹ به تهران رفت و با دانشجویان هوادار سازمان در دانشگاه پلی‌تکنیک به فعالیت خود ادامه داد. در آن زمان تحت مسئولیت مجاهد قهرمان معصومه عضدانلو بود و از این شیرزن مجاهد خلق تأثیرات زیادی پذیرفت. در تظاهرات ۳۰خرداد۶۰ فعالانه شرکت داشت. بعد از۳۰خرداد به عضویت واحدهای عملیاتی درآمد. در تظاهرات مسلحانهٌ ۵مهر۱۳۶۰، مسئولیت یک تیم آتش را به‌عهده داشت. مدتی ارتباطش قطع شد، اما از تلاش باز‌نایستاد. سرانجام موفق شد از طریق به‌کارگیری رهنمودهای صدای مجاهد با سازمان تماس بگیرد و کد رادیویی‌ـ‌ ارتباطی دریافت کند. در پی یافتن راهی برای خروج از کشور و وصل مستقیم با سازمان بود. بالاخره موفق شد با استفاده از امکانات مردمی از کشور خارج شده و در ارتباط با سازمان قرار بگیرد. در بهار سال۶۷ وارد قرارگاههای ارتش آزادیبخش شد و یک دورهٌ فشردهٌ آموزشی را گذراند. فروغ جاویدان آخرین نبرد مژده دلیر بود، نبردی که در آن، رزمی تمام‌عیار را به پیش برد و قهرمانانه به‌شهادت رسید و هم‌چون ستاره‌یی به کهکشان جاودانه‌فروغها پیوست.