728 x 90

به یاد مجاهد سرفراز سیمیندخت کیانی دهکردی

با یاد شهیدان
با یاد شهیدان

محل تولد: شهر کرد
شغل:
سن: 29
تحصیلات: دانشجو
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 0-5-1367
محل زندان: اوین

-